Veel Nederlandse bedrijven zijn international actief op het gebied van Conversational Design en Chatbots.Om deze partijen te ondersteunen is de Conversational Interface coalitie opgezet.

Tegen de achtergrond van de goede reputatie die de Nederlandse creatieve industrie heeft, biedt dit mogelijkheden om als Nederlands bedrijfsleven op internationaal niveau een stevige positie te creëren.

Dat kan alleen als bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid met elkaar samenwerken om hiervoor de randvoorwaarden te creëren. Binnen de hogescholen en universiteiten vindt kennisontwikkeling plaats, waarbij relaties bestaan met bedrijven die actief zijn op het gebied van chatbots en conversational design. De Conversational Interface Coalition is een samenwerkingsverband op dit terrein tussen beide groepen.

Founding partners

Neem contact op

Heb je een onderzoeksvraag, zoek je samenwerkingspartners voor je project of heb je een andere vraag? Neem contact met ons op via