Het lectoraat Co-design brengt mensen met verschillende gezichtspunten en vaardigheden samen om gezamenlijk aan complexe innovaties te werken. We onderzoeken hoe ontwerpen kan bijdragen aan maatschappelijke veranderingen, met name op het gebied van gezondheid en duurzaamheid.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

Het ontwikkelen van oplossingen voor complexe vraagstukken vraagt een domeinoverstijgende aanpak, waarbij betrokkenen in een ontwerpproces op zoek gaan naar mogelijke oplossingen en interventies.  Binnen het lectoraat zijn twee onderzoekslijnen die beide invloed hebben op en bijdragen aan het ontwerpend vermogen van professionals, zowel ontwerpers als niet-ontwerpers. Dit ontwerpend vermogen behelst het geheel van kennis en vaardigheden, het beschikbaar hebben en (kunnen) gebruiken van tools, methoden en een repertoire aan case-beschrijvingen voor systemisch en inclusief ontwerpen.

Systemisch ontwerpen verbindt de sterke, scheppende kanten van het ontwerpdenken met de perspectieven op complexiteit van het systeemdenken. Door middel van een systemische aanpak, waarbij kennis wordt genomen van verleden, heden en toekomst, kunnen nieuwe en innovatieve oplossingen ontworpen worden voor de vraagstukken in onze complexe en dynamische samenleving. Bij het ontwerpen van die oplossingen moet het systeem, het organische geheel van samenwerkende losse onderdelen, worden bezien, met alle partijen die daarin een rol spelen, en hoe zij met elkaar verbonden zijn.

Projecten

Inclusief ontwerpen houdt  in het co-design proces rekening  met een diversiteit aan betrokkenen en sluit niemand uit: de verschillende actoren die deel uitmaken van het systeem worden betrokken bij het ontwikkelen, evalueren en implementeren van oplossingen. Dat zijn zowel de betrokken experts of professionals als de gebruikers van de oplossingen, zoals burgers, cliënten, en leerlingen. Alle betrokkenen houden bij het ontwerpen van oplossingen rekening met deze diversiteit, zodat alle beoogde gebruikers er optimaal gebruik van kunnen maken. De inclusiviteit gaat dus zowel over inclusieve deelname in het proces als over de ontwerpkeuzes.

Projecten

Publicaties


Onderwijs

We dragen de ontwerpende manier van denken, onderzoek doen en innoveren, ook wel aangeduid als ‘design thinking’, uit binnen en buiten de HU, en zetten ons in om deze aanpak te borgen en verspreiden in het onderwijs, en de kwaliteit daarvan te verbeteren.

Ontwerp met legoblokjes Remko van der lugt

“De ontwerper is als een vroedvrouw: begeleidend, waar nodig sturend en duwend, maar altijd vanuit het besef dat de verandering van de mensen is. Zij maken en bestendigen de uiteindelijke omslag.”

Remko van der Lugt Lector Co-Design

Samenwerking

Fundamentals, Ideate, DIG, UMC Utrecht, DIO, Panton en TU Delft/ TU Eindhoven/ Radboud Universiteit

Onze lectoren en onderzoekers

Anita Cremers | lector | lectoraat Co-Design

Anita Cremers

Lector Co-Design Bekijk profiel
Remko van der Lugt | lector | lectoraat Co-Design

Remko van der Lugt

Lector Co-Design Bekijk profiel
Dirk Ploos van Amstel | onderzoeker | lectoraat Co-Design

Dirk Ploos van Amstel

Promovendus Co-Design Bekijk profiel
Foto van Marry Bassa

Marry Bassa

Onderzoeker Co-Design Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Volg dit lectoraat