De zorg staat voor grote uitdagingen. Er komen steeds meer ouderen met meerdere chronische aandoeningen. Het lectoraat richt zich op vraagstukken hoe thuiswonende ouderen met chronische aandoeningen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren en hoe verpleegkundigen daaraan kunnen bijdragen.

Onderzoekslijnen binnen het lectoraat

Met verschillende projecten dragen we bij aan vroegsignalering en preventie van functieverlies bij thuiswonende ouderen. Bijvoorbeeld het proactieve integrale ouderenzorgprogramma Om U, ontwikkeld en geëvalueerd in de regio bij meer dan 200 huisartsen, wijkverpleging en sociaal domein. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar vroegsignalering en preventie van medicatiegerelateerde problemen in de thuissituatie. Het tijdig herkennen van een longaanval en bevorderen van zelfmanagement van COPD patiënten staat centraal in de M-ACZIE studie, waarin een evidence-based app wordt ontwikkeld.

Projecten

In deze onderzoekslijn wordt onder andere het ‘PREDOCS-programma’ doorontwikkeld en geïmplementeerd in meerdere ziekenhuizen in Nederland. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar het vroegtijdig herkennen van depressieve symptomen bij mensen na een beroerte in het U-Pact project. Aan dit project doen stroke-services in de regio aan mee. Hierin wordt ook samengewerkt met internationale partners.

Projecten

  • Depressie na een beroerte tijdig opsporen

De uitdagingen en vraagstukken in de zorg vragen om verdere professionalisering van (wijk)verpleegkundigen. In een snel veranderende context zijn autonome professionals nodig die continu blijven leren. Leiderschap op alle niveaus is nodig om goed te kunnen sturen op het verbeteren van patiëntenuitkomsten. Binnen deze lijn wordt o.a. samen met landelijke partners onderzoek gedaan naar functiedifferentiatie binnen de verpleging; binnen de academische werkplaats verpleegkunde in de wijk onderzoeken we gezamenlijk leren in de praktijk en de mogelijke rol van leiderschap. Ook participeert het lectoraat in het Wetenschappelijk Programma Wijkverpleging.

Projecten

Publicaties


Onderwijs

We vertalen resultaten en bevindingen uit onze onderzoeken naar het onderwijs. Studenten van bijbehorende opleidingen (verpleegkunde, MANP, Verplegingswetenschap) zullen hierdoor kwalitatief hoogstaande zorg kunnen bieden aan patiënten.

Twee ouderen zitten in een tuin Carin de Kok

“Samen met het lectoraat Chronisch Zieken werken we aan proactieve ouderenzorg. Het mooie is dat we zo kennis en kunde bundelen.”

Carin de Kok Huisarts en medisch directeur Coöperatie Huisartsen Utrecht Stad (HUS)

Samenwerking

Het lectoraat Chronisch Zieken werkt samen met het Instituut Verpleegkundige Studies. Is nauw verbonden met de leerstoel Verplegingswetenschap UMC Utrecht en werkt met het UMCU, HU, Careyn, Axioncontinu, De Rijnhoven en Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra samen binnen de Academische Werkplaats Verpleegkunde in de wijk.

Onze lectoren en onderzoekers

Nienke Bleijenberg | lector | lectoraat Chronisch Zieken

Nienke Bleijenberg

Lector Chronisch Zieken Bekijk profiel

Wietske Blom-Ham

Onderzoeker Chronisch Zieken Bekijk profiel
Debbie ten Cate | onderzoeker | lectoraat Chronisch Zieken

Debbie ten Cate

Promovendus Chronisch Zieken Bekijk profiel
Nienke Dijkstra, onderzoeker

Nienke Dijkstra

Promovendus Chronisch Zieken Bekijk profiel

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Gerelateerde opleidingen