Start nieuwe professionele leernetwerken in Utrecht en Amersfoort

De HU is onlangs twee leernetwerken in Utrecht en Amersfoort gestart. Deelnemers creëren hierin samen een leer- en onderzoeksomgeving met de focus op interprofessioneel samenwerken. Onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk leren zo van en met elkaar. Een mooie uitwerking van de HU-expertise Samen Lerend.

Stel: je hebt een jongere in de klas die niet goed mee kan komen met bepaalde vakken en andere scholieren pest, maar waarvan je ook weet dat deze thuis een moeilijke situatie heeft waardoor hij op straat rondhangt en zich steeds vaker op het criminele pad begeeft. Hoe kun je dan als professional deze jongere ondersteunen om zijn probleemgedrag te verminderen? 

Dergelijke vraagstukken, met meervoudige problematiek, kan een docent onmogelijk alleen aanpakken. Om aan zulke ‘wicked’ vraagstukken te kunnen werken, is samenwerking een voorwaarde: tussen professionals op school, in de wijk en rond het gezin. Dit vraagt om ‘boundary crossing’: grenzen tussen soms sterk verschillende werelden niet uit de weg gaan, maar juist opzoeken om tot innovatieve resultaten op het snijvlak van kennisgebieden te komen.

Structureel maken

Het leren samenwerken in interprofessionele teams uit het onderwijs (leraren), het pedagogische domein (pedagogen) en het sociologische domein (welzijnswerkers) gebeurt fragmentarisch en is nog niet structureel ingebed in het opleidings-en professionaliseringsaanbod. Dit vraagt om innovatie van de bestaande infrastructuur waarbinnen professionals worden opgeleid en geprofessionaliseerd. Om dit te onderzoeken en te creëren zijn de leernetwerken (PLN's) vormgegeven. De leernetwerken zijn onderdeel van het project bruggenbouwers en grensverleggers en zijn een samenwerking met onder andere Academie Tien, Stichting Meerkring (Primair Onderwijs Amersfoort) en KPOA (Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort).

Aanhaken op regionale ontwikkelingen

Anton Boonen (onderzoeker bij het lectoraat Participatie en Stedelijke ontwikkeling en projectleider van het leernetwerk in Utrecht): "Interprofessioneel samenwerken doe je niet zomaar, dat is een competentie die je als professional echt moet leren. Daar geven we met dit project een impuls aan, vanuit het HU-expertisegebied Samen Lerend. Deze aandacht voor interprofessioneel leren samenwerken sluit mooi aan op de koers die scholen, opleidingsinstituten en de gemeente in de regio hebben uitgewerkt."

Het project levert inzicht op in hoe je op een innovatieve wijze kan kijken naar het opleiden van professionals binnen het educatieve, pedagogische en sociale domein. Mirjam van der Ven, onderzoeker bij het lectoraat Participatie en Stedelijke ontwikkeling en projectleider van het leernetwerk in Amersfoort: "Op dit moment werken we vooral nog samen met de pabo/tweedegraads lerarenopleiding, pedagogiek en social work. Het is een mooie kans om in de toekomst verbinding te maken met de meer technische domeinen en zorgdomeinen."

Meer weten?

Neem dan contact op met Anton Boonen (Projectleider PLN Utrecht) of Mirjam van der Ven (projectleider PLN Amersfoort). Lees hier meer over ons expertisegebied Samen Lerend.


Deel dit artikel