Big data speelt een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij. Maar wat is big data precies? Hoe kan je er goed mee omgaan? Hogeschool Utrecht besteedt hier aandacht aan in het Big Data Lab. 

Het lab wil docenten, onderzoekers en studenten bewuster maken van het effect dat big data op hun vakgebied heeft of kan gaan hebben.

Het gebruik van big data wordt steeds zichtbaarder. Zo gaat bijvoorbeeld een accountant in de toekomst geen cijfers meer controleren, maar checkt hij of een algoritme klopt. En als marketeer zoek je tegenwoordig op social media wat het imago van je organisatie is. Ook wordt het steeds gebruikelijker dat mensen zelf dingen meten, bijvoorbeeld met stappentellers en voedingsapps.

Op hogescholen wordt nog weinig aandacht gegeven aan big data. Maar wat betekent big data voor de beroepen waarvoor ze studenten opleiden? Het is belangrijk dat docenten en studenten daar kritisch over nadenken. Hoe kan big data ethisch ingezet worden? Wat zijn mogelijke gevolgen van het gebruik? 

Het Big Data Lab is een netwerk van HU-medewerkers die in onderwijs en onderzoek met big data bezig zijn. Het gaat om een diversiteit aan disciplines. Denk aan artificial intelligence vanuit ICT, people analytics vanuit HRM, marketing analytics vanuit Marketing & Commerce. Samen vinden ze oplossingen voor problemen die spelen rond big data.

Bezoekadres

Heidelberglaan 15 3584 CS Utrecht

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Guido Ongena

Guido Ongena

  • Hoofddocent | Senior onderzoeker