Openbare les lector Laurens de Graaf

20-04-2017

Ter gelegenheid van de benoeming van dr. Laurens de Graaf tot lector Organiseren van Verandering in het publieke domein van Hogeschool Utrecht, vindt op donderdag 20 april 2017 de openbare les plaats van deze nieuwe lector.

Laurens de Graaf

Van top tot teen in verbinding; beweging van onderop, beweging aan de top

De samenleving verandert. Dat is van alle tijden, maar de snelheid waarop deze veranderingen plaatsvinden, neemt toe. Hoe kunnen we ondanks deze snelheid in onze participatiesamenleving nog in verbinding blijven met elkaar? Welke rol spelen publieke professionals hierbij? Wat betekent dit voor de manier waarop wij onze samenleving organiseren? In zijn openbare les zal dr. Laurens de Graaf op deze vragen ingaan en het grote verhaal met het kleine verbinden. Dr. Laurens de Graaf laat zien hoe verbindingen tot stand komen, zowel binnen publieke organisaties als in de maatschappij.

Tijdstip en locatie

Donderdag 20 april 2017, 15.00 - 17.30 uur.
Locatie: Hogeschool Utrecht, Padualaan 101, Utrecht (De Uithof).

Programma

14.30 uur Ontvangst
15.00 uur Opening door dr. ir. Anton Franken MBA, lid College van Bestuur/ Uitreiking Lectorenpenning door dr. Lia van Doorn, directeur Kenniscentrum Sociale Innovatie;
15.20 uur Openbare Les door dr. Laurens de Graaf;
16.00 uur Co-referaat door prof. dr. Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau/ Afsluiting
16.30 uur Receptie met medewerking van DizzizJazz.

Aanmelden

Vul het online aanmeldformulier in om voor deze openbare les aan te melden.

Padualaan 101

Padualaan 101
3584 CH Utrecht


Exterieur Padualaan 101

Locatie-informatie

Organiseren van Verandering in het publieke domein

Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties

Over het lectoraat