Zorg en Technologie voor MKB - Kennisverspreiding eHealth

Een apart onderdeel van het speerpunt Zorg en Technologie vormt de relatie met de praktijk, in het bijzonder het MKB.

Een apart onderdeel van het speerpunt Zorg en Technologie vormde de relatie met de praktijk, in het bijzonder het MKB.

domotica

De vraag waar Zorg en Technologie zich op richt is hoe de technologische toepassing ontworpen en ingezet moet worden, zodat er geen of nauwelijks belemmeringen zijn voor het gebruik door ouderen en mensen met een chronische ziekte. Binnen het speerpunt Zorg en Technologie werkten het Lectoraat Vraaggestuurde Zorg en het Lectoraat Financieel-Economische Advisering bij Innovatie/ International Business and Innovation, gezamenlijk aan de vertaling van bevindingen uit onderzoek over het gebruik van innovatieve telehealth- en telecarediensten naar het bedrijfsleven.

De algemene vraagstelling van het onderdeel Z&T voor MKB – Kennisverspreiding eHealth luidde: Aan welke eisen behoort eHealth te voldoen, zodat het begrijpelijk is voor professionals, gebruikt wordt door ouderen en daadwerkelijk leidt tot verlichting van de zorglast en mensen in staat stelt om in hun eigen woning te blijven?

Bij Hogeschool Utrecht komt de relatie Zorg en Technologie naar voren in de driehoek onderzoek – onderwijs – praktijk. Binnen de lectoraten wordt onderzoek verricht door (docent-) onderzoekers onder leiding van een van de lectoren. In deze onderzoeksprojecten participeren tevens studenten . De resultaten worden vertaald naar het onderwijs en naar de beroepspraktijk. Aan de andere kant speelt de praktijk ook een belangrijke rol in het aandragen van onderzoeksvragen.

MKB bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van eHealth producten of diensten, maar ook zorgorganisaties die hiervan gebruik willen maken, hebben vragen over de inzet hiervan in de zorg, over bijvoorbeeld mogelijkheden voor passieve alarmeringssystemen, flexibele eHealth systemen of veilige communicatiesystemen. Deze vragen werden vertaald naar deelprojecten, waarin studenten van de Faculteit Gezondheidzorg, en ook - indien van toepassing- van de Faculteit Economie en Management, onder begeleiding van docent-onderzoekers, een antwoord probeerden te vinden.

Door middel van het beantwoorden van vragen op het gebied van zorg en technologie, gesteld vanuit de praktijk, werd een bijdrage geleverd aan:

  • Omschrijving van eisen van eHealth systemen
  • Begrijpelijkheid van deze systemen voor professionals
  • Bruikbaarheid voor ouderen
  • Doorbraak voor het MKB Business models voor eHealth

Studentenprojecten

Hieronder staan de studentenprojecten vermeld dit in het studiejaar 2012-2013 zijn afgerond.
Mocht u meer informatie over de resultaten willen hebben dan kunt u contact opnemen met  sonja.barends@hu.nl.


Procesautomatisering HU klinieken

Vraagstelling:

Hoe kan de informatiestroom die het primaire zorgproces binnen de HU klinieken ondersteunt efficiënter worden door middel van verregaande procesautomatisering, waarbij de knelpunten worden aangepakt?

Samenvatting: klik hier 

 

Onderzoek naar de acceptatiegraad van telemonitoring Onderdeel onderwijs

Vraagstelling:

Inzicht verkrijgen in het aanbod van e- Health onderwijs met in het bijzonder beeldzorg door verpleegkunde opleidingen en leveranciers in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Samenvatting: klik hier 

 

Invoering Schermzorg

Vraagstelling:

Welke beeldbelsysteem sluit het beste aan bij de mogelijkheden en wensen van de zorgorganisatie? Hoe kunnen de gebruikerservaring van de werknemers worden gemonitord.

Samenvatting: klik hier

 

Invoering Schermzorg

Vraagstelling:

Hoe kunnen de gebruikerservaringen van de werknemers en cliënten worden gemonitord?
Welke activiteiten in de thuiszorg kunnen met behulp van beeldzorg worden uitgevoerd en welke tijdwinst zou dit kunnen opleveren

Samenvatting: klik hier

 

Toepassing van zelf-meetapparatuur

Vraagstelling:

Op welke manier kan een format voor de gezondheidskiosk ontstaan om het gebruik t.b.v. leefstijl te activeren?

Samenvatting: klik hier 

 

Integraal concept om particulieren langer thuis te kunnen laten wonen

Vraagstelling:

Welk Businessmodel past hierbij? 

Samenvatting: klik hier 

 

E-coaching

Vraagstelling:

Hoe zou de vragenlijst voor e-coaching voor patiënten met hartfalen er uit moeten zien?

Samenvatting: klik hier

 

Kwaliteit camera’s voor beeldzorg en alarmoproepen

Vraagstelling:

Kunnen we komen tot een set in de praktijk geteste functionele en technische eisen voor camera’s voor beeldzorg en alarmoproepen.

Samenvatting: klik hier

 

Zorg en Technologie is een voortzetting van het project `International exchange of research and practice in e-health’ (iKOP). Studenten projecten uit dit project kunt u vinden op de iKOP website.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten