Onderzoek

Om te bereiken dat mensen met een langdurige zorgvraag zolang mogelijk zelfredzaam zijn werkte het speerpunt op basis van praktijkgericht onderzoek aan de ontwikkeling en implementatie van praktijkgerichte kennis en aan de verspreiding daarvan via het onderwijs aan zorgprofessionals. Bovendien streefde het speerpunt in samenwerking met andere sectoren binnen de HU naar realisatie van regionale doelstellingen en naar erkenning als expertisecenter op het gebied van technologische toepassingen in de zorg, zowel nationaal als internationaal.

Onderzoek_zorg_en_technologie

Read this page in English

Alle activiteiten op het terrein van Zorg en Technologie zijn te plaatsen in de driehoek onderzoek – onderwijs – praktijk. Vaak ligt het accent op een van de assen, maar is er sprake van spin-off voor de andere. Binnen diverse lectoraten werken (docent-) onderzoekers onder leiding van een van de lectoren aan projecten waarin studenten participeren. De resultaten van deze onderzoeksprojecten worden vertaald naar het onderwijs en naar de beroepspraktijk. De praktijk speelt een belangrijke rol in het aandragen van onderzoeksvragen.
Met andere sectoren, zoals techniek, economie en management, en de creatieve industrie, is in 2013 gewerkt aan kennis en productontwikkeling op een aantal snijvlakken, bijvoorbeeld games-4-health, design-4-health, business models in healthcare en health and engineering.
Het speerpunt Zorg en Technologie heeft in ieder geval effect op de onderzoeksprogrammering van de betrokken lectoraten gehad.

De volgende lectoraten participeerden in het speerpunt Zorg en Technologie

Vraaggestuurde Zorg;

• Leefstijl en Gezondheid;

Chronisch zieken;

Logopedie: Participatie door Communicatie;

Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie;

• Organiseren van Verandering in het publieke domein

Financieel-Economische Advisering bij Innovatie;

Microsysteemtechnologie;

Co-Design;

Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry;

Digital Smart Services.

Voorbeelden van participerende HU projecten

Internationale Kenniscirculatie, Onderzoek en Praktijkuitwisseling e-health (iKOP), Predictors voor gebruik van e-Health door ouderen en professionals in de zorg (PETZ), InveStigating and Stimulating long Term walking Activity IN stroke (SUSTAIN), TransFysa, Pijn Revalidatie voor Patiënten met beperkte Gezondheids­vaardigheden (Prepgo), Fit for the Future,  E-Health voor COPD in de Utrechtse regio, Bezielende omgeving in de Ouderen­zorg (BEZO) Ondersteuning van Mantelzorgers door webapplicaties, Goeie Snap van Elkaar, Speech and hearing technology, E-Health en Logopedische interventie, Healing Environment in de Zorg (HEZO), Alternative test-strategy for safety and benefit of natural compounds (NAT-TEST), Ontwerpen voor Zorgverleners, Patiëntveiligheid.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten