Onderwijs

Er is een grote behoefte aan scholing dan wel bijscholing in het gebruik van technologische toepassingen. Vele technologische toepassingen voor de zorg blijven steken in de pilotfase, omdat verzuimd is de betrokken professionals hierin te scholen en te trainen. Er is behoefte aan passende implementatiestrategie├źn voor de invoering van technologische toepassingen in de zorg. Professionals zoals opgeleid door de HU spelen hierin een rol. Binnen de HU wordt de noodzaak hiervoor erkend.

Onderwijs_zorg_en_technologie

De valorisatie van het speerpunt naar het onderwijs heeft in het Instituut voor Verpleegkundige Studies vaste vormen gekregen. Vanuit een van de onderzoeks¬projecten (Predictors voor gebruik van e-Health door ouderen en professionals in de zorg) is een uitgewerkte visie op e-Health gerealiseerd.

In het Instituut voor Bewegingsstudies hebben de opleidingen een traject uitgezet om na te gaan waar onderwijs over e-Health past binnen de opleidingen. Zij zoeken de aansluiting met de projecten over e-Health onder andere in het werk van het lectoraat Leefstijl en Gezondheid. Relevante projecten zijn bijvoorbeeld ‘e-Health en laaggeletterdheid’ en ‘e-Health voor fysieke activiteit’.
Binnen het Instituut voor Paramedische Studies zijn de opleidingen zich in algemene zin nog aan het oriënteren op hun kennisfunctie. De aandacht binnen dit instituut gaat vooral uit naar de HU-klinieken, goede dataopslag en privacy¬bewaking van klantgegevens. 
Opleiders van de bachelor Verpleegkunde, Instituut voor Verpleegkundige Studies, werken aan een visie op e-Health-onderwijs in samenwerking met het lectoraat Vraaggestuurde Zorg. Daarbij maken zij gebruik van de resultaten van de projecten Predictors voor gebruik van e-Health door ouderen en professionals in de zorg (Petz, Sia RAAK) en Internationale Kenniscirculatie, Onderzoek en Praktijkuitwisseling e-health (iKOP, Sia RAAK) en van het project ‘Adoption rate of Assisted Living Technology (ALT) in Europe’. In de bacheloropleiding Verpleegkunde krijgen alle studenten hoorcolleges over e-Health.

Het skillslab van Verpleegkunde wordt zodanig aangepast dat studenten met e-Health kunnen oefenen. Daarvoor zijn werkbezoeken gebracht aan het skillslab van twee andere hogescholen en zijn er verkennende gesprekken met leveranciers en samenwerkingspartners.

De bacheloropleiding Management in de Zorg ontwikkelt een differentiatie Zorg en Technologie. Met deze opleiding zijn afspraken gemaakt om de (onderzoeks)vragen van kleine en middelgrote bedrijven en zorginstellingen structureel in te brengen in het onderwijs. Studenten kunnen in het tweede jaar van hun studie gedurende een periode van tien weken in een groep van vier of vijf personen werken aan een deelproject.

Voorbeelden van HU onderwijs zijn de minoren 
Public Health Engineering, Domotica, Food & Pharma, Docent in Techniek, Golden Oldies: actief en fit ouder worden, Spel werkt! en Learning, Technology and Serious Gaming.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten