Innovatie van de beroepspraktijk

Onderwijsinnovatie met de beroepspraktijk

Onze faculteit verbindt onderzoek, onderwijs, het professionaliseren van leraren en schoolontwikkeling met elkaar. Het Kenniscentrum Educatie speelt hierbij een belangrijke rol. Via de lectoraten doen we praktijkgericht onderzoek en werken we bijvoorbeeld aan schoolontwikkeling (en dus aan betere prestaties van leerlingen), aan het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en aan betere competenties van de leraar. De opbrengsten uit het onderzoek vertalen we naar onze opleidingen en onder andere via u naar de beroepspraktijk.

Zo geeft u ons onderzoek echte maatschappelijke waarde, en werken we aan onderwijs dat zowel educatieve als maatschappelijke kansen biedt. Kansen voor u als onderwijsprofessional, voor leraren in opleiding én voor de leerlingen.

Onderwijsweb

Onderwijsweb is een initiatief van de Faculteit Educatie van Hogeschool Utrecht. Hoogwaardige kennis die onze docenten en onderzoekers met partnerorganisaties ontwikkelen, willen we graag delen en stellen we op Onderwijsweb beschikbaar. Hiermee dragen we bij aan de innovatie van de beroepspraktijk en hopen we u te inspireren tot samenwerking in de onderwijsketen zodat het Nederlandse onderwijs continu kan verbeteren.

Ook voor Onderwijsweb werken we samen met een aantal partners.

Driehoek

Onderwijs, Onderzoek, Beroepspraktijk

Onderwijsweb

De kennissite voor het onderwijs
Onderwijsweb

Naar Onderwijsweb

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten