Flexibel onderwijs

Blended learning als didactisch concept

Blended Learning is een onderwijsconcept waarbij u leert door de combinatie van face-to-face onderwijs, een elektronische leeromgeving en leren op de werkplek. Vakinhoud, vakdidactiek en algemene didactiek worden hierbij gekoppeld aan de mogelijkheden van de technologie. Omdat er ook altijd sprake is van contactonderwijs verschilt blended earning van e-learning of MOOC’s, waarbij het leren geheel digitaal plaatsvindt.

Blended learning maakt het mogelijk deels plaatsonafhankelijk en tijdsflexibel te studeren en is daardoor bij uitstek geschikt voor deeltijdstudenten die naast hun baan en gezinsleven een (extra) onderwijsgraad willen behalen of hun expertise willen uitbreiden door een losse module te volgen.

Naast de reguliere lessen en digitale leeromgeving worden er bovendien leerteambijeenkomsten georganiseerd waarin de studenten samen, en van elkaar leren. Leerteambijeenkomsten vinden face-to-face en online plaats.

Blended learning in de lerarenopleidingen

Tweede bevoegdheid

Vanaf het studiejaar 2015-2016 is het mogelijk om twee studies tegelijkertijd te volgen bij alle bacheloropleidingen tot leraar voortgezet onderwijs van Hogeschool Utrecht. Als u beide opleidingen succesvol afrondt, behaalt u twee diploma’s. U bent dan voor twee vakken in het voortgezet onderwijs tweedegraads bevoegd en u kunt dus ook in twee vakken lesgeven.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om wiskunde met natuurkunde combineren, of aardrijkskunde met geschiedenis. Vanaf het studiejaar 2015-2016 kunt u ook de opleiding tot leraar basisonderwijs HUpabo combineren met de bacheloropleiding tot leraar Nederlands in het voortgezet onderwijs. Als u deze beide studies afrondt, bent u bevoegd leraar in het basisonderwijs én bevoegd leraar Nederlands tweedegraads in het voortgezet onderwijs.

Modulair

We ontwikkelen flexibele modulaire programma’s. Zo kunnen onderwijsprofessionals hun eigen studietempo volgen. Versnellen als daartoe gelegenheid is of temporiseren als dat beter uitkomt.

Leerweg onafhankelijk toetsen

 Ook is er bij bepaalde modules de mogelijkheid om via leerwegonafhankelijke toetsing aan te tonen dat u reeds over de gevraagde kennis en vaardigheden beschikt. Daarmee reduceert u het te volgen onderwijs: u gaat immers rechtstreeks op voor tentamen. De volgorde waarin u de modules volgt, bepaalt u in veel gevallen zelf.

Blended learning

Bekijk op YouTube

Losse modules

Het is mogelijk om losse bachelormodules en mastermodules te volgen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten