Bildung

De FE wil leraren opleiden die bereid én in staat zijn om de bildung van leerlingen te stimuleren en te begeleiden. Daarvoor moet de leraar zelf uiteraard gebildet zijn en beschikken over de nodige normatieve professionaliteit.

Bildung

“Onder bildung wordt het proces verstaan van persoonlijke ontwikkeling op basis van een brede beschouwing van culturele en maatschappelijke verworvenheden en uitingen. Bildung is een middel om mensen te stimuleren tot een open, betrokken en nieuwsgierige houding ten opzichte van hun samenleving en cultuur. Een houding die hen beter in staat stelt tot het ontwikkelen van morele en kritische oordelen. In die zin is bildung direct gerelateerd aan burgerschap en een voorwaarde voor de verdere ontwikkeling naar een samenleving, waarin mensen zich verantwoordelijk weten voor het beschavingspeil van de betreffende samenleving en cultuur. Iedere burger wordt geacht hier een bijdrage aan te leveren.”
Uit: ...En denken! Bildung voor leraren.

Bildung

Bildung is “het proces van persoonlijke vorming op basis van een brede kennismaking met en beschouwing van culturele en maatschappelijke verworvenheden en uitingen” (Van Stralen en Gude, 2012).

Cover van boek Lezen, Schrijven, Rekenen en Denken!

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten