Contact en locaties

Faculteit Educatie
Het expertisecentrum voor leren, opleiden en praktijkgericht onderzoek

Instituten en centra

De Faculteit Educatie verzorgt vanuit haar instituten een groot aantal bachelor- en masteropleidingen en een AD-traject voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Daarnaast biedt de faculteit nascholings- en contractactiviteiten. Ook doen we toegepast onderzoek om de beroepspraktijk verder te ontwikkelen. Deze activiteiten zijn ondergebracht bij diverse centra.

De Faculteit Educatie heeft twee hoofdvestigingen, een in Utrecht en een in Amersfoort. Het Seminarium voor Orthopedagogiek werkt door heel Nederland.

Bachelor en masteropleidingen

Met vragen over de bachelor- en masteropleidingen (de tweede- en eerstegraads lerarenopleidingen) kunt u terecht bij de Student Service Desk.

Instituut Theo Thijssen (HU pabo)

De HUpabo leidt studenten op tot leraar in het basisonderwijs. Dat kan via een reguliere hbo-voltijdopleiding in Utrecht of Amersfoort. Voor vwo'ers die in vier jaar twee bachelors willen halen (pabo & Onderwijskunde) is er de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO), een samenwerking met Universiteit Utrecht.
Adres secretariaat: Padualaan 97, 3584 CH Utrecht
Telefoonnummer: 088 481 71 70
Email: ITTsecretariaat@hu.nl.

Centrum Theo Thijssen (primair onderwijs)

Centrum Theo Thijssen (CTT) richt zich op loopbaanondersteuning en professionalisering van de beroepsbekwaamheden van onderwijsgevenden en directies in het primair onderwijs.
Adres secretariaat: Padualaan 97, 3584 CH Utrecht
Telefoonnummer: 06 – 381 50 461 (op maandag en dinsdag van 8.00 - 16.00 uur)
Email: ctt@hu.nl.

Instituut Archimedes (voortgezet onderwijs)

Instituut Archimedes leidt studenten op tot tweedegraads leraren voor het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de volgende vakken: aardrijkskunde, biologie, Duits, Engels, Frans, geschiedenis, gezondheidszorg en welzijn, natuurkunde, Nederlands, omgangskunde, scheikunde, Spaans, techniek en wiskunde. De bacheloropleidingen worden zowel in voltijd als in deeltijd verzorgd. Instituut Archimedes leidt via de Master of Education tevens leraren op voor de eerstegraads lesbevoegdheid in de vakken aardrijkskunde, biologie, Duits, Engels, Frans, natuurkunde, Nederlands, scheikunde en wiskunde.

Met vragen over de bachelor- en masteropleidingen (de tweede- en eerstegraads lerarenopleidingen) kunt u terecht bij de Student Service Desk.

Adres secretariaat: Padualaan 97, 3584 CH Utrecht
Telefoonnummer: 088 481 81 81 / 088 481 79 99
Email: taloimt@hu.nl

Centrum Archimedes (voorgezet onderwijs)

Centrum Archimedes is aanbieder van nascholing en professionalisering in het voortgezet, beroeps- en volwassenonderwijs voor (aankomende) docenten, management en onderwijsondersteunend personeel.
Adres secretariaat: Padualaan 97, 3584 CH Utrecht
Telefoonnummer: 088 481 73 13
Email: ca@hu.nl.

Seminarium voor Orthopedagogiek (speciaal en passend onderwijzen)

Het Seminarium voor Orthopedagogiek is een landelijk opererend kennis- en opleidingscentrum met een breed palet van diensten op het gebied van opleidingen, professionaliseren, advies, coaching, begeleiding en praktijkgericht onderzoek voor: leraren en professionele opvoeders, coaches en hulp- en dienstverleners van kinderen en volwassenen, waarvan de leef- en opvoedingssituatie specialistische ondersteuning en begeleiding vraagt.

SvO kantoren in Nederland

Het Seminarium voor Orthopedagogiek van Hogeschool Utrecht verzorgt deze activiteiten regionaal vanuit verschillende regiokantoren.

Het Seminarium voor Orthopedagogiek organiseert in de periode van 9 februari tot en met 2 september 2015 informatiebijeenkomsten over de Master Educational Needs en het bijbehorende modulaire aanbod door heel Nederland.

Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies

Het Instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies biedt de bacheloropleidingen Leraar/tolk Nederlandse Gebarentaal en de masteropleidingen Dovenstudies Leraar Nederlandse Gebarentaal Eerstegraads, Auditief gehandicapten en Communicatief gehandicapten. Met praktijkgericht onderzoek, scholing en begeleiding levert het instituut een belangrijke bijdrage aan de ontwikkelingen in het werkveld. Het instituut werkt nauw samen met het Lectoraat Dovenstudies en met toonaangevende hoogleraren uit binnen- en buitenland. Alle aanwezige kennis en expertise dient één doel: de maatschappelijke participatie en emancipatie van dove en slechthorende mensen en van mensen met een communicatieve beperking.
Adres secretariaat: Padualaan 97, 3584 CH Utrecht
Telefoonnummer: 088 481 73 96 of 088 481 75 01
E-mail: secretariaat.igtd@hu.nl

Kenniscentrum Educatie (onderzoek)

Het Kenniscentrum Educatie wil de kwaliteit van het onderwijs verhogen. Dat doet het kenniscentrum met onderzoek dat voortkomt uit maatschappelijke behoeften en dat plaatsvindt in nauwe samenwerking met het beroepenveld. Dit onderzoek richt zich op de drie pijlers taal, rekenen en maatschappelijk functioneren van de lerenden.

Binnen het Kenniscentrum Educatie werken lectoren, experts binnen een bepaald vakgebied, die hun kennis en ervaring inzetten voor onderzoek en innovatie binnen het onderwijs en de beroepspraktijk. Dit doen zij in een lectoraat, een leerstoel binnen het hbo. Docenten en studenten participeren in het onderzoek. De uitkomsten en ontwikkelingen voeden de inhoudelijke ontwikkeling van ons onderwijsaanbod
Adres secretariaat: Padualaan 97, 3584 CH Utrecht
Telefoonnummer: 088 481 79 99
E-mail: kenniscentrum.educatie@hu.nl

Seminarium voor Orthopedagogiek

Het Seminarium voor Orthopedagogiek verzorgt vanuit haar regiokantoren opleidingen door heel Nederland.Contactinformatie

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht

Padualaan 97

Padualaan 97
3584 CH Utrecht


Exterieur Padualaan 97

Locatie-informatie

De Nieuwe Poort 21

De Nieuwe Poort 21
3812 PA Amersfoort

Locatie-informatie

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten