Nieuwe opzet van de nieuwsbrief

Onderwijs, Onderzoek, BeroepspraktijkMaandelijks ontvangt u van ons een nieuwsbrief over ons praktijkgericht onderzoek. Dit onderzoek kan echter niet los worden gezien van ons onderwijs, dat verrijkt wordt met de resultaten uit het onderzoek en dat studenten opleidt tot onderzoekende professionals die de beroepspraktijk helpen ontwikkelen. Die verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk is kenmerkend voor onze hogeschool. Vanaf december 2015 zal onze nieuwsbrief dan ook de hele HU belichten: het onderwijs, het onderzoek, en hoe wij deze als kennisorganisatie ontwikkelen ten behoeve van de beroepspraktijk.

Deze keuze heeft gevolgen voor de opbouw van de nieuwsbrief. U ontvangt een kleine selectie van het belangrijkste nieuws uit onze kenniscentra. Het is niet meer mogelijk zelf een – ruimere – selectie van het nieuws uit bepaalde kenniscentra te kiezen. Wel kunt u het onderzoeksnieuws desgewenst uitbreiden met berichten over ons onderwijs en over de HU in bedrijf. Hiermee bent u verzekerd van een compleet beeld van alle belangrijke ontwikkelingen op onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk, die in onze dynamische maatschappij onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten