Micha de Winter

Micha de Winter is bekend vanwege zijn vele publicaties op het gebied van maatschappelijke opvoedingsvraagstukken. Hoewel hij gepromoveerd is in psychologie, publiceert hij veelvuldig artikelen en boeken op wat zijn vakgebied is geworden: de pedagogiek. Daarnaast treedt hij regelmatig naar buiten als deelnemer aan het publieke debat over kinderen en jeugdigen, over zaken als jeugdbeleid en preventie in het algemeen en buurtpedagogiek in het bijzonder. Zijn werk is een belangrijke bijdrage aan dit debat in zowel de geschreven pers als op radio en televisie.
De Winter bepleit opvoeding van kinderen in bredere sociale netwerken dan het gezin alleen. Hij heeft het dan over de ‘pedagogische civil society’. Hij baseert zich daarbij onder andere op eigen onderzoek.

Micha de Winter 

Enkele bekende uitspraken van hem zijn:
‘Als kinderen worden overgelaten aan psychiaters en orthopedagogen, zal het aantal afwijkingen verder blijven stijgen’. En ‘Verbeter de wereld, begin bij de opvoeding.’

De Winter is als hoogleraar pedagogiek verbonden aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht, waar hij sinds 2004 de facultaire Langeveld-leerstoel bekleedt. Deze leerstoel richt zich op maatschappelijke opvoedingsvraagstukken.

Bekijk de website van Micha de Winter.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten