Huisvesting

In de komende jaren wordt al het Utrechtse onderwijs en onderzoek van Hogeschool Utrecht op één aansprekende en herkenbare plek geconcentreerd: het Utrecht Science Park (USP).

Exterieur Padualaan 97

De HU wil huisvesting bieden waardoor studenten, onderzoekers, docenten en ondersteunend personeel het beste uit zichzelf kunnen halen. Het gezamenlijk huisvesten op het USP maakt het mogelijk dat instituten en opleidingen intensiever samenwerken, met elkaar maar ook met externe kennispartners als Universiteit Utrecht, het UMCU en het regionale bedrijfsleven. Samenwerken op voor de regio belangrijke thema’s als Zorg & Technologie, Creatieve Industrie, Duurzaamheid en Werken & Leren in de Wijk.

De duurzame ambities van de HU spelen een grote rol in het huisvestingsbeleid. De gestelde criteria zijn erop gericht dat de nieuwbouw op de Uithof zelf energie genereert en de gerenoveerde gebouwen op de Uithof energieneutraal zijn (bron: programma duurzame bedrijfsvoering, HU januari 2012).

Vanaf 1 januari 2008 moet bij bouw, verkoop en verhuur van een gebouw op het moment van transactie een energielabel (energieprestatiecertificaat) aanwezig zijn. Het energielabel is gebouwgebonden en geeft, op basis van een berekening, informatie over de hoeveelheid energie die bij gestandaardiseerd gebruik van dat gebouw nodig is. Het betreft gebouwgebonden energiegebruik voor verwarming, warmwatervoorziening, verlichting, ventilatie en koeling. Dit energielabel is maximaal tien jaar geldig.

De gebouwen van de Hogeschool Utrecht hebben de volgende energielabels:

Padualaan 97: Label A
Padualaan 99, label A
Padualaan 101, label B
De Nieuwe Poort 21 (HUA): Label A

Heidelberglaan 7, label A++
Bolognalaan 101, label A
Oudenoord 330 t/m 370: Label E (is tot eind 2017 in gebruik)
Daltonlaan 200: label G (tijdelijke locatie)
Daltonlaan 300: label G (tijdelijke locatie)

Zie ook:

 


Bewaren