Duurzame ambities

Duurzaamheid is een belangrijke verantwoordelijkheid waar wij studenten en medewerkers in willen betrekken en ook als organisatie een fysieke bijdrage aan willen leveren. Het is dan ook vanzelfsprekend dat duurzaamheid niet alleen in onderwijs en onderzoek geïntegreerd is maar ook in de bedrijfsvoering onder het motto: ‘Practice what you teach’.

De HU hecht veel waarde aan de drie p’s: people, planet, profit. Hogeschool Utrecht wil in 2030 CO2-neutraal zijn en voor 2020 vastgesteld dat duurzaamheid deel uit maakt van het professioneel handelen van onze studenten en medewerkers, zowel in sociaal, ecologisch als economisch opzicht. En ook dat de uitstoot van CO2 in 2020 met twintig procent is verminderd ten opzichte van 2014.

Het programma Duurzame Bedrijfsvoering omvat drie belangrijke thema’s: mobiliteit, huisvesting (gebouwen en energie) en ondersteunende processen, zoals afval en inkoop. De HU stimuleert duurzame mobiliteit niet alleen vanuit milieuoverwegingen, maar ook vanwege de grote verkeersdruk op het Utrecht Science Park (USP) waar wij onze Utrechtse activiteiten in 2017 gaan concentreren. Samen met de partners op het USP wordt het mobiliteitsbeleid voor woon-werkverkeer verder ontwikkeld in de komende jaren. De HU heeft groene vervoermiddelen (e-bikes, -scooters en -cars) voor werkverkeer en een aantrekkelijk fietsenplan voor haar medewerkers. In 2014 is een experiment met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu uitgevoerd om medewerkers te verleiden met de e-bike naar het werk te gaan in plaats van met de auto. Ook nam de HU in 2014 voor het eerst deel aan het Low Car Diet. Deelnemers konden in september en oktober vier weken lang gebruik maken van ov-fiets, highspeed e-bikes, bus, tram, metro, trein, deelauto’s en werk- en vergaderruimtes op station en onderweg onder de conditie dat zij hun auto niet zouden gebruiken. Zie ook http://www.lowcardiet.nl. Ten slotte wordt het woon-werkverkeer teruggedrongen met meer mogelijkheden tot flexibel werken en studeren.

De duurzame ambities van de HU spelen ook een grote rol in het huisvestingsbeleid: met de herhuisvesting op het USP wordt het totale vloeroppervlak teruggedrongen en worden de gebouwen energie-efficiënter gemaakt. De gestelde criteria zijn erop gericht dat de nieuwbouw op het USP energieneutraal en duurzaam is, en dat er geïnvesteerd wordt in duurzame maatregelen in de gerenoveerde gebouwen in De Uithof. Alles op basis van een terugverdientijd van 15 jaar.

Op het gebied van energie efficiency hebben wij ons gecommitteerd aan concrete doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid. De HU stelt elke vier jaar en Energie Efficiency Plan (EEP) op in het kader van het ondertekende MeerJarenAfspraken3-convenant (MJA3) in 2010, dat tot doel heeft tot 2020 per jaar 2 procent energie-efficiënter te zijn, tot twintig procent in 2020. Op basis van het MJA3 is ook het Energie Convenant Utrecht (ECU) met de gemeente Utrecht ondertekend, met dezelfde doelstelling. Om dit te realiseren, is in 2013 voor de HU een Handboek Energiezorgsysteem opgesteld en is begonnen met de bouw en invoering van een Managementsysteem Energiezorg NEN-EN-ISO 50001. Hiervoor is gekozen omdat dit dé norm is voor energiezorgsystemen en deze geheel aansluit bij organisaties die zich verbonden hebben aan het MJA3 en/of eigen doelstellingen hebben op o.a. het gebied van energiebesparing. De HU heeft een EEP 2013-2016 opgesteld waarin de maatregelen omschreven staan die eind 2016 moeten leiden tot een totale energie-efficiency van circa zestien procent. In 2013 en 2014 heeft dit gerealiseerd in een energie efficiency van circa 43 %  ten opzichte van 2010. In 2015 alleen is ca 5 % efficiency gerealiseerd.

Sinds 2013 heeft de HU al 100% groene stroom, afkomstig van Nederlandse windenergie.

Qua ondersteunende processen: onze inkopen zijn voor 50-75 procent duurzaam, volgens het convenant Duurzaam Inkopen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Fair-Trade producten, vooral fruit, zijn in de restaurants verkrijgbaar. Structureel onderneemt de catering activiteiten om studenten en medewerkers te stimuleren minder vlees, zuivel en eieren te eten.
De HU stimuleert het gebruik van kraanwater; op twee vestigingen is een duurzaam watertappunt aanwezig. Door acties met de verkoop van Dopper-flesjes wordt het gebruik van kraanwater eveneens gestimuleerd. 
In 2014 zijn we afval beter gaan scheiden, wat ertoe heeft geleid dat we meer papierafval en minder restafval hebben dan in 2013.

De kroon op onze duurzaamheidsinspanningen is dat wij zowel in 2013, 2014, 2015 als in 2016 door de landelijke studentenorganisatie Morgen zijn uitgeroepen tot de meest duurzame hogeschool van Nederland.