Smart Solar Charging: een duurzaam energiesysteem op wijkniveau

Een duurzaam energiesysteem op wijkniveau: met Smart Solar Charging wordt lokaal opgewekte zonne-energie in (deel)auto’s opgeslagen via een slim en dynamisch snellaad- en opslagsysteem (Vehicle2Grid). Dit creëert flexibele opslagcapaciteit die pieken op het elektriciteitsnet reduceert. De lokaal opgewekte energie wordt op een later moment, als de energieprijs hoog is, vrijgegeven aan de wijk.

De Utrechtse wijk Lombok staat internationaal bekend als dé Smart Solar Charging proeftuin. De ervaringen in Lombok worden de komende vier jaar doorontwikkeld en getest in vijf gekoppelde proeftuinen in de regio Utrecht. Alle proeftuinen combineren opwek van duurzame energie met Vehicle2Grid-laadpunten en deelautosystemen. Ieder met een eigen gebruikersprofiel, type afnemer en specifieke markt.

Doel

Het doel van het project Smart Solar Charging regio Utrecht is om de ervaringen in Lombok de komende vier jaar door te ontwikkelen en te testen in vijf gekoppelde proeftuinen in de regio Utrecht. Ieder met een eigen gebruikersprofiel, type afnemer en specifieke markt. Dit zal resulteren in: 

  1. marktrijpe product-dienstcombinaties voor uiteenlopende typen wijken/gebieden;
  2. nieuwe economische bedrijvigheid in de regio Utrecht;
  3. een bijdrage aan ecologische duurzaamheid, koolstofarme economie en sociale duurzaamheid.

Samenwerkingspartners

Het project wordt uitgevoerd door een ervaren consortium onder leiding van penvoerder Utrecht Sustainability Institute en technisch projectleider LomboXnet. Samenwerking in het consortium  met de Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en de bedrijven Last Mile Solutions, We Drive Solar, New Solar, Vidyn, Jedlix en netbeheerder Stedin.
De Hogeschool Utrecht draagt bij in onderzoek (contactpersoon lector R. van der Lugt) en met inzet van de eigen bedrijfsvoering (contactpersoon S. Valenbreder).

Financier

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West II. Het onderzoek in de proeftuinen wordt ondersteund door de gemeenten Utrecht, Houten en Utrechtse Heuvelrug, Renault, Provincie Utrecht, Triodos, Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht.

Looptijd

2017 – heden

Meer informatie

www.smartsolarcharging.eu

Logo EFRO

Het project Smart Solar Charging is mogelijk dankzij een subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) Kansen voor West II