Smart Grids Proeftuin

Hoewel steeds meer mensen de noodzaak zien van het opwekken en gebruiken van duurzame energie, komen investeringen op dit gebied moeilijk van de grond. De baten die de investering bijvoorbeeld genereert, komen niet altijd terecht bij de investeerder. Ook is bijvoorbeeld de terugverdientijd van investeringen in duurzame energieprojecten lastig in te schatten.

De duurzame energiesector is op dit moment wereldwijd de sterkst groeiende economische sector. Deze proeftuin biedt oplossingen om effectief duurzame energie op te wekken. In pilots worden deze oplossingen getoetst. De economische kansen van de groei van de duurzame energiesector kunnen dan ook in Nederland en internationaal worden benut. Dit leidt tot extra bedrijvigheid en nieuwe banen. 


De Provincie Utrecht werkt samen met onder andere Hogeschool Utrecht aan de realisatie van een economie gebaseerd op schone energie (Utrecht 2040). Zij ziet dit als een noodzakelijke investering in de concurrentiepositie van de provincie, goed voor de leefomgeving en de lokale werkgelegenheid. Het is dan ook economisch erg kansrijk om een project, gericht op de ontwikkeling van financiële constructies en dienstverleningsconcepten rondom Smart Grids, in de regio Utrecht op te pakken.

 volg

null