Green Prototyping Platform Proeftuin

Het zichtbaar en tastbaar maken van duurzaamheid door het bouwen van prototypen is de essentie van het Green Prototyping Platform. Iedereen wil de wereld verbeteren.

green-prototyping De HU doet dat door het ontwikkelen van zelfvoorzienende concepten, die vanuit de markt bedacht worden. Het doel hiervan is om een versnelling te realiseren naar een duurzame bouwsector en uiteindelijk een duurzame samenleving.

Het Green Prototyping Platform maakt gebruik van een praktijkgerichte, innovatieve en co-creatieve benadering voor het realiseren van zelfvoorzienende prototypen. Deze prototypen zijn bedacht door het bedrijfsleven, maar worden via een projectmatige en integrale manier verwezenlijkt door studenten van Hogeschool Utrecht.

Binnen deze proeftuin wordt aan meerdere projecten gewerkt. Zie onderstaand overzicht.

Bouwunit Strukton

Binnen de bouwsector wordt de vraag naar een duurzame bouwplaats steeds groter. Om hieraan te voldoen, is een aantal grote bouwbedrijven waaronder Strukton begonnen met verschillende onderzoeken naar het gebruik van zelfvoorzienende bouwunits.

Dit is de eerste stap op weg naar een volledig duurzame bouwplaats. Het beoogde resultaat is de realisatie van een prototype bouwunit. De basis wordt gevormd door een bestaande bouwkeet die door Strukton ter beschikking is gesteld. Vanuit deze basis wordt verder onderzocht in welke mate zelfvoorzienendheid toepasbaar is in bouwunits. Ook wordt de bouwunit  zelf herontworpen en als concept in een prototype omgezet.

Happy Healthy School

De hoeveelheid schadelijke stoffen in de lucht in klaslokalen ligt ver boven de toegestane norm. De gezondheid en daarmee de prestaties van de leerlingen lijden hieronder. Het project Happy Healthy School focust zich op dit probleem en wil onderzoeken of deze schadelijke stoffen gefilterd kunnen worden door op scholen plantenkassen te plaatsen.

Om dit te realiseren is het van belang dat een prototype kas gebouwd en getest wordt. Door gebruik van natuurlijke luchtcirculatie in de kas, kan via een duurzame methode aangezogen buitenlucht worden omgezet in een schoon binnenklimaat in de klaslokalen.

Het doel van Happy Healthy School is het testen en onderzoeken van een innovatief idee, de uitvoerbaarheid en de mogelijkheden. Vanuit deze resultaten wordt verder gewerkt aan een volledig zelfvoorzienende kas. Uiteindelijk worden scholen van een gezond binnenklimaat voorzien. Het resultaat is een prototype waarbinnen de effectiviteit en toepasbaarheid van de plantenkas wordt onderzocht en de werkbaarheid van dit project wordt gemeten.

U-tope

Binnen het U-tope project wordt een zelfvoorzienende en luxueuze recreatiewoning ontwikkeld; dit in samenwerking met Naked architecture en Atelier Willem Noyons. De ontwikkeling en het bouwen van een prototype gebeurt door een team van studenten van de opleiding bouwkunde.

De mate van innovatie in U-tope is zeer hoog. Het ontwerp is op het gebied van elektriciteit en watervoorziening volledig zelfvoorzienend. Door dit te combineren met een hoge mate van comfort en een verplaatsbaarheid van de woning is dit een enorme uitdaging. De voorziening in eigen behoeften en de mobiliteit van het ontwerp maken van U-tope een veelzijdig en flexibel ontwerp.

Uitgangspunten van het ontwerp zijn de universele inzetbaarheid en toepasbaarheid. Het effect van de bouw van het prototype is onder andere de toegenomen kennis. Deze wordt toegankelijk gemaakt voor de bouw van een tweede prototype. Door het beschikbaar stellen van deze kennis voor toekomstige prototypen wordt open-innovatie beoogd.