Essence

smart sustainable citiesHogeschool Utrecht (HU) start samen met enkele partnerhogescholen het internationale project Essence. Doel van Essence is de ontwikkeling van duurzame steden te stimuleren. Het project ontving in oktober 2014 een Erasmus+ subsidie.

Binnen Essence (European Solutions for Sustainable Existing and New city Environments) zal er een internationale cursus Smart Sustainable Cities worden ontwikkeld. Daaromheen vinden verschillende docenttrainingen plaats, korte workshops, evenementen en een internationale studentencompetitie. Drie gemeenten, Utrecht, Turku (Finland) en Alcoi (bij Valencia, Spanje), hebben zich aan Essence verbonden. Gedurende de looptijd van het project (3 jaar) worden kennis en ervaringen gedeeld via onder meer bijeenkomsten, publicaties en een website.

De samenwerking wordt verzorgd door de leden van CARPE, een internationaal consortium van hogescholen waar de HU partner in is. Het projectvoorstel dat door de HU is ingediend, is onlangs gehonoreerd met een subsidie van € 450.000 uit het Erasmus+ programma Strategic Partnerships van de Europese Commissie. Het project ontvangt deze subsidie mede vanwege het voortbouwen op de sterke internationale banden binnen het CARPE-netwerk en de nadruk op kwaliteitsverbetering en innovatie in het onderwijs, gerelateerd aan regionale samenwerking.

Het Lectoraat Nieuwe Energie in de Stad, verbonden aan het Smart Sustainable Cities, coördineert het project.
Contactpersoon voor Essence binnen de HU is Erlijn Eweg.

 

 Meer informatie

www.essence.hu.nl

 

Bewaren