Onderwijs en onderzoek

De Duurzame Energie Proeftuin wordt ingezet voor toepast onderzoek en onderwijs. De exacte invulling van deze twee gebieden is slechts gedeeltelijk vastgesteld. Wat betreft de grove lijn valt te denken aan de volgende onderwerpen; 

Toegepast onderzoek

 • Welke sensoren zijn er ter beschikking om de energieopbrengst van de verschillende technieken zo nauwkeurig mogelijk te meten?
 • Wat zijn de energieopbrengsten van PV en zonneboiler systemen?
 • In hoeverre is het mogelijk door combinaties van verschillende duurzame technieken en energieopslag de bedrijfsvoering CO2 neutraal te maken?

Lopend onderwijs

De DEP kan ingebed worden bij de volgende onderwerpen:

 • modelleren van het hydraulisch systeem van de DEP
 • Onderzoek naar stromingsweerstanden en pompkarakteristieken
 • Onderzoek naar terugverdientijden van de duurzame technieken
 • Onderzoek naar optimaal vervangingsmoment van de PV-cellen
 • Onderzoek naar energieopslag in buffervaten.
 • Onderzoek naar efficiënt inzetten van zonnecollectoren ten behoeve van ruimteverwarming
 • Onderzoek naar alle voorkomende duurzame energiesystemen van de DEP
 • Onderzoek naar hydraulische schakelingen en regeltechniek

Projecten

De DEP kan ingebed worden in de volgende lopende projecten:

Voor een HIT-opdracht zal dat inhouden: het gebruik van zonnecollectoren. Of er wettelijke eisen zijn, zal uit onderzoek moeten blijken, maar om de technische mogelijkheden te inventariseren zullen metingen in de Duurzame Energie Proeftuin (DEP) gedaan moeten worden. Deze metingen zullen volgens een strak meetplan uitgevoerd moeten worden.

Voor een EIT-opdracht zal dat inhouden: het gebruik van PV-panelen (Photovoltaic panels) of windmolens. Of er wettelijke eisen zijn, zal uit onderzoek moeten blijken, maar om de technische mogelijkheden te inventariseren zullen metingen in de Duurzame Energie Proeftuin (DEP) gedaan moeten worden. Deze metingen zullen volgens een strak meetplan uitgevoerd moeten worden.