Contact

Voor informatie over de Duurzame Energie Proeftuin:

fntenergieproeftuin@hu.nl

Voor informatie over het Duurzame Daken plan van de Provincie Utrecht:

Jaklien Vlasblom

Pythagoraslaan 101

Postbus 80300

3508 TH Utrecht

030-2583109

Jaklien.vlasblom@provincie-utrecht.nl

Voor informatie over het HU speerpunt “de Omslag naar een duurzame samenleving”:

Erlijn Eweg

Nijenoord 1

Postbus 182

3500 AS Utrecht

030-2388182

erlijn.eweg@hu.nl