Achtergrond

Over de proeftuin

De Duurzame Energie Proeftuin heeft een omvang van 500 m2. Er staan tien verschillende daktechnieken opgesteld.

Veelal technieken die in Nederland nog beperkt worden toegepast of waarvan de prestaties nog onduidelijk zijn. Er is een zeer grote diversiteit aan zonnepanelen en zonneboilers. Deze zijn zowel aan elkaar te koppelen als te combineren met andere duurzame energietechnieken én conventionele energietechnieken. Daarnaast zijn er op het dak diverse duurzame dakbedekkingmaterialen en een windturbine.

De tuin levert de opgewekte elektriciteit waar mogelijk terug aan het net. De opgewekte warmte wordt gebruikt voor simulatie van warm tapwater- en verwarminggebruik. De mogelijkheden voor koeling met warmte worden onderzocht.

Voor wie?

Studenten, docenten en lectoren voeren samen met het bedrijfsleven praktijkopdrachten en toegepast onderzoek uit om na te gaan hoe daktechniek optimaal kan worden ingezet voor duurzame energie . Zij meten en vergelijken de prestaties van de opstellingen. Met deze tuin is de situatie in woonwijken na te bootsen, voor studenten een unieke leeromgeving.

Door wie?

De proeftuin is een initiatief van Hogeschool Utrecht en de Provincie Utrecht. De inrichting wordt mede mogelijk gemaakt door diverse leveranciers en producenten van duurzame energietechnieken. Diverse kennisinstellingen participeren in toegepast en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van duurzame energie.

Rond de proeftuin ontwikkelt zich bovendien nieuwe bedrijvigheid door uitbreiding van het bestaande netwerk van leveranciers, gebruikers en kennisdragers. Door de aanzuigende werking voor vernieuwende duurzame technieken, is de daktuin een “marktplaats” waar vraag en aanbod van de nieuwste duurzame technieken samenkomen.