Duurzame Energie Proeftuin

In daken zit een enorm potentieel voor duurzame energietechnieken als zonnepanelen, -boilers en andere innovatieve dakbedekking. Hiermee is energiewinst te behalen.

proeftuin-animatieDe Duurzame Energie proeftuin op het dak van Hogeschool Utrecht is een van de eerste vijf daken in het Duurzame Dakenplan van de provincie Utrecht. De tuin met een omvang van 500 m2 en tien verschillende daktechnieken vormt de basis voor uitdagend techniekonderwijs met praktijkopstellingen van deze tijd. De tuin levert de opgewekte elektriciteit waar mogelijk terug aan het net. De opgewekte warmte wordt gebruikt als warm tapwater en verwarming. De mogelijkheden voor koeling met warmte worden onderzocht.

In de daktuin staat een veelheid aan hoogwaardige proefopstellingen op het gebied van hernieuwbare energie. Het gaat hierbij om technieken die in Nederland nog beperkt worden toegepast of waarvan de prestaties nog onduidelijk zijn. Uniek is de grote diversiteit aan zonnepanelen en -boilers,die zowel aan elkaar te koppelen zijn als te combineren met andere duurzame energietechnieken en conventionele energietechnieken.

Daarnaast zijn er duurzame dakbedekkingmaterialen en een windturbine te vinden. Studenten, docenten en lectoren voeren samen met het bedrijfsleven praktijkopdrachten en toegepast onderzoek uit om na te gaan hoe daktechniek optimaal kan worden ingezet voor duurzame energie. Zij meten en analyseren de prestaties van de opstellingen. Met deze tuin wordt de situatie van een zestal huishoudens gesimuleerd, voor studenten en bedrijven een unieke leeromgeving.
De proeftuin draagt bij aan de versterking van het onderwijs in de volle breedte: afgestudeerden in de hele onderwijskolom, van mbo tot universiteit, beschikken over praktische kennis van innovatieve duurzame energietechnieken. Ook het bedrijfsleven profiteert van de opgedane kennis en nieuwste ontwikkelingen. Zo kunnen bouw- en installatiebedrijven en toeleveranciers deelnemen aan rondleidingen op het dak en masterclasses.