Aanmeldformulier

Voor Hogeschool Utrecht is het belangrijk dat we transparant zijn in wat we doen. Zo ook in het geval van jouw privacy en je persoonlijke gegevens. We bewaren en gebruiken enkel persoonsgegevens die rechtstreeks door jou zijn opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons door jou worden verstrekt. Daarnaast nemen we gepaste veiligheidsmaatregelen om deze gegevens te beschermen. Hierbij hanteren wij de Privacyverklaring Hogeschool Utrecht als kader en houden wij ons aan de eisen, die de AVG (nieuwe Europese privacywetgeving) ons stelt.

*
*
Geslacht

*
*
*
*
*
Vestigingsplaats opleiding

*
*
*
*
Vooropleiding
*
Voor welke voorlichtingsactiviteiten ben je beschikbaar?


*
Heb je al eerder klassikale voorlichting gegeven?

*
Heb je de training ‘student in de klas voorlichting’ gevolgd?

*
Wil je gebruik maken van een app-groep om de werkmomenten door te krijgen?

*