Connecting Factory

Opening Connecting Factory

Wat is de Connecting Factory?
De Connecting Factory is een ruimte waar medewerkers en studenten samenwerken aan projecten die de kwaliteit, zichtbaarheid, leefbaarheid en effectiviteit van de Faculteit Natuur & Techniek (FNT) bevorderen. Dit gebeurt door het koppelen van het bedrijfsleven aan het onderwijs en studenten, het koppelen van kenniscentra aan studenten, en het verbinden van alumni aan het onderwijs (en ook vice versa). Kortom; Connecting Factory maakt verbinding tussen de interne en de externe organisatie en faciliteert daar waar nodig. Daarnaast zal de Connecting Factory zich inzetten voor de exposure van successen en projectresultaten om de zichtbaarheid en het imago van de FNT te verbeteren. Denk aan United Students, het alumnibureau, Bètasteunpunt Utrecht, Connecting Experience en andere clusteroverstijgende projecten.

Waarom Connecting Factory?
De FNT is een dynamische organisatie, waar veel wordt gecreëerd en geïnnoveerd. Er liggen legio kansen voor zowel studenten, onderwijsorganisatie als het bedrijfsleven om samen te werken en elkaar te stimuleren. Met de Connecting Factory krijgt de faculteit meteen bij de ingang van Nijenoord 1 een zichtbare ontmoetingsplaats voor studenten, onderwijsorganisatie en ‘de buitenwereld’ (bedrijfsleven, alumni etc.). Het verhoogt de belevingswaarde van de faculteit, vergroot het thuisgevoel en creëert meer verbintenis tussen studenten en de FNT. Connecting Factory levert een positieve bijdrage aan zowel het werk- en studieklimaat. De aanbouw van de Connecting Factory is nu in volle gang ( op Nijenoord 1 op de begane grond). Kheireddine Moussaoui (ambassadeur Connecting Factory) houdt u door middel van een blog op de hoogte over de voortgang van de Connecting Factory. Bekijk hier de blog.

 Connecting Factory