Afscheid Geri Bonhof, voorzitter College van Bestuur HU

Op 1 juli 2015 nam Hogeschool Utrecht na twaalf jaar afscheid van haar voorzitter van het College van Bestuur, Geri Bonhof. Per 1 september draagt zij haar functie over aan Jan Bogerd, CvB-lid sinds 2009.

Met het vertrek van Geri Bonhof neemt de HU afscheid van een voorzitter die gedurende drie termijnen de hogeschool heeft laten groeien in haar centrale rol als kennisinstelling in onze dynamische regio. Meer dan ooit zoekt de hogeschool naar verbinding tussen het onderwijs, onderzoek en strategische partners uit de beroepspraktijk.

 Geri Bonhof krijgt bij haar afscheid een staande ovatie   Afscheid Geri 

‘First lady van het hbo’

Passende warme woorden, een gedicht én een penning vielen de ‘first lady van het hbo’ ten deel bij haar afscheid. Die benaming komt van Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, en verwijst naar het vicevoorzitterschap van Geri Bonhof bij die Vereniging Hogescholen. Een functie die zij van 2005 tot 2012 heeft bekleed, naast haar baan als CvB-voorzitter bij de HU. “In die functie heeft zij met alle bewindslieden aan tafel gezeten”, vertelde De Graaf. “Haar bestuurskracht heeft een relevante bijdrage voor de hele hbo-sector geleverd. Mede door haar heeft het hbo nu een plek in Horizon 2020 en aan de Brusselse tafels.”

Regionale profilering

Bonhof heeft zich behalve voor internationalisering ook sterk gemaakt voor regionale profilering. “Ze is een van de ‘founding mothers’ van het Utrecht Science Park”, zei Jan Kimpen, voorzitter van de Raad van Bestuur UMC Utrecht. “Het USP is nu onlosmakelijk een deel van Utrecht geworden en die positionering is mede aan haar te danken.”

Belangstelling voor studenten en medezeggenschap

Bonhof schuwde ook het ‘micro-perspectief’ niet en had “een authentieke belangstelling voor studenten en medezeggenschap” volgens Cees Braas, voorzitter van de Hogeschoolraad. Dat is ook de ervaring van de Raad van Toezicht: “Ze was overal te vinden”, aldus Paul de Krom, voorzitter van de Raad van Toezicht. “CvB-voorzitter zijn is een prachtige, maar zware baan. Je kunt het alleen doen als je een missie hebt en als je gelooft in de jeugd en hun toekomst. Dat is Geri ten voeten uit.”

Schakelkunst

De brede belangstelling van Bonhof en haar inzet op meerdere terreinen kwam ook tot uitdrukking in het gedicht ‘Schakelkunst’ dat Ingmar Heytze speciaal voor haar schreef ter gelegenheid van haar afscheid: “Schakelen is alles/ Tussen wat kan en wat moet/ Tussen wie alleen maar praat en wie de daad bij het woord voegt/ Iedereen maakt plaats, niets blijft behalve deze vraag: doe ik nu, op dit moment, iets dat bijdraagt aan waar ik ooit uit wil komen?”. Het gehele gedicht is binnenkort te lezen in de trappen van het pas-gerenoveerde HU-gebouw aan de Heidelberglaan 7.

“Ik heb ervan genoten”

De verbinding tussen onderzoek, beroepspraktijk en onderwijs, een leven lang leren en studentenparticipatie, is wat Geri Bonhof ten slotte zelf aanduidde als de belangrijkste thema’s van de afgelopen twaalf jaar. “De HU is proactief geworden, met veel partners. Ik ben er trots op en heb vertrouwen in de toekomst en de bevlogenheid van onze medewerkers.” Voor haar verdiensten ontving Bonhof de zilveren UU-penning als ‘Bruggenbouwer in Utrecht’. Ze sloot af met de woorden: “Ik heb ervan genoten, dank u.”

Bekijk de weblecture van het afscheid van Geri Bonhof. Je kunt de weergave van het scherm aanpassen met de knop ‘toon’ rechts onderin de balk.

Foto's

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten