Lid Raad van Toezicht Hogeschool Utrecht Edith Hooge benoemd tot voorzitter Onderwijsraad

Edith Hooge, lid van de Raad van Toezicht van Hogeschool Utrecht wordt benoemd tot voorzitter van de Onderwijsraad. De Onderwijsraad adviseert de regering en de Kamer, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van beleid en wetgeving op het gebied van het onderwijs. Met het aanvaarden van deze benoeming zal Edith Hooge haar functie als lid van de Raad van Toezicht neerleggen. Guus van Montfort, voorzitter van de Raad van Toezicht: “Aan de ene kant ben ik verheugd dat leden van de Raad van Toezicht gevraagd worden voor een dergelijke functie. Aan de andere kant zien we Edith Hooge met enig zeer vertrekken: haar kennis, ervaring en scherpe geest zullen we gaan missen. Net als haar prettige aanwezigheid en sympathieke persoonlijkheid. We wensen Edith heel veel succes in haar nieuwe functie.”

Sinds 25 oktober 2017 maakt Edith Hooge deel uit van de Raad van Toezicht van Hogeschool Utrecht. Daarnaast vervult zij dezelfde functie bij de Universiteit van Amsterdam. Prof.dr. E. (Edith) H. Hooge is sinds 2012 hoogleraar Onderwijsbestuur bij TIAS School for Business and Society van de Tilburg University. Daarnaast is ze voorzitter van adviescommissies op het gebied van governance in de zorg en het MBO. Ze is lector geweest aan meerdere hogescholen en was lid van de Evaluatiecommissie Prestatieafspraken Hoger Onderwijs. Edith Hooge: “De benoeming tot voorzitter van de Onderwijsraad is een buitengewoon eervolle benoeming en ik kijk er naar uit om in deze rol bij te dragen aan het onderwijs in Nederland. Met veel plezier kijk ik terug op een boeiende en interessante periode als lid van de Raad van Toezicht. Deze kennis en ervaring neem ik mee nu ik vanuit een nieuw perspectief over onderwijs ga adviseren.”

Voorzitter van het College van Bestuur Jan Bogerd: “We gaan de gesprekken met Edith Hooge missen. Niet alleen is Edith plezierig in de omgang, haar bijdrage is scherp en stimulerend. Daar hebben we veel van geleerd. Ook haar visie op ontwikkelingen in de onderwijssector en haar kennis van onderwijsorganisaties en opleidingen hebben wij als heel waardevol ervaren. In haar nieuwe functie zal zij een stempel drukken op het onderwijsbeleid in Nederland en daarmee ook op onze samenleving.”

Edith Hooge wordt op persoonlijke titel door Z.M. de Koning benoemd. Zij volgt Henriëtte Maassen van den Brink op die nu voorzitter is.