Kom naar het IVStival - uitgesteld

Alle fysieke evenementen tot en met 1 juni zijn afgelast. Dit geldt ook voor het IVStival, dat op een later moment georganiseerd zal worden. Meer informatie over een nieuwe datum volgt.

Hieronder de tekst zoals die op deze pagina te vinden was voordat het IVStival werd uitgesteld.

Een leven lang leren

Het Instituut voor Verpleegkundige Studies (IVS) heeft een duidelijke opdracht: het opleiden van de zorgprofessional van de toekomst. IVS geeft hoogwaardig onderwijs aan professionals in de gezondheidszorg met als doel om de beste zorg te leveren aan cliënten. Hiervoor verbinden we onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk.

IVS biedt onderwijs voor een leven lang leren in de bachelor opleidingen Medische Hulpverlening en Verpleegkunde, de masteropleidingen Advanced Nursing Practice, Innovatie in Zorg en Welzijn en Physician Assistant en diverse post-hbo opleidingen en cursussen. In onze opleidingen en onderzoek zijn we partner in zorginnovatie voor regionale, nationale en internationale gezondheidszorg-, onderwijs- en onderzoekinstellingen. Dit willen we tot uiting brengen tijdens het IVStival op donderdag 2 april 2020 (gratis voor alle deelnemers).

Accreditatiepunten

Voor het IVStival is accreditatie aangevraagd bij de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V voor verpleegkundigen en het kwaliteitsregister Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners. Bijwonen van het IVStival levert 2 accreditatiepunten op.

Programma

15.30 Inloop Markthal (info, bits & bites)
16.00  Opening - Carolien Sino
Instituutsdirecteur Verpleegkundige Studies
16.15  Kennistafels ronde I
17.00  Infomarkt
17.15  Kennistafels ronde II
18.00  Streetfood
19.30  Afsluiting

Kennistafels

De kennistafels zijn onderdeel van het programma. Ga inhoudelijk met elkaar in gesprek, deel ervaringen, deel inzichten en kennis en leer van elkaar! Door kennis van bijvoorbeeld best practices met elkaar te delen, kweken we begrip, ontstaat er creativiteit en creëren we verbinding.

Hoe werkt het?
U kunt u vooraf aanmelden om een kennistafel voor te zitten. De moderator van de kennistafel introduceert in 4-5 minuten het onderwerp. De deelnemers gaan vervolgens van start en wisselen ervaringen en ideeën uit. U kunt u als deelnemer op de dag zelf aansluiten bij de kennistafels naar keuze. 

Wat levert het op?
Het geeft iedere deelnemer de gelegenheid om zijn of haar inbreng te geven over een bepaal onderwerp. Dit geeft alle deelnemers in korte tijd inzicht in elkaars denkwijze, ervaringen, standpunten en ideeën, waardoor kennis gedeeld kan worden.

Kennistafels

Tafel 2: Winny Schuitemaker

Leven lang leren staat voor het volgen van onderwijs naast de professionele loopbaan. 
In Nederland stimuleert de overheid het volgen van onderwijs door volwassenen, zowel werkenden als werkzoekenden, om zo beter aansluiting te vinden bij de veranderende arbeidsmarkt. Doel is om door middel van Leven Lang Leren de kansen op werk te vergroten en/of de flexibiliteit van mensen op de arbeidsmarkt te garanderen. We gaan bij deze kennistafel samen in gesprek over de rol van werkgevers en onderwijs hierin. Welke kloven zien we op weg naar een leven lang leren? Welke onbewuste en bewuste factoren spelen hierbij een rol? Welke verantwoordelijkheid hebben werkgevers en onderwijsorganisaties in het bouwen van een sterk positieve leercultuur zodat wij blijven leren en onszelf ontwikkelen? En wat is de rol van Alumnibeleid en de uitvoering hiervan in het kader van leven lang leren?

Tafel 3: Jacqueline Dijkstra

In de kennistafel willen we met elkaar in gesprek gaan over wat we van studenten verwachten met betrekking tot het tonen van verpleegkundig leiderschap tijdens de stage. Vaak geven studenten aan dat ze dat lastig vinden dit in de stage vorm te geven omdat ze nog geen verpleegkundige zijn. Hoe geven we verpleegkundig leiderschap nu vorm in de stages en wat zijn de ervaringen en ideeën van de collega’s in de praktijk?

Tafel 4: Drs Riet van Dommelen en Dr. Barbara Sassen

We sluiten aan bij de beramingen van het Capaciteitsorgaan die beschrijven dat de behoefte aan Verpleegkundig Specialisten in zowel de algemene als de geestelijke gezondheidszorg zal toenemen en een oplossing zijn voor een aantal problemen in de gezondheidszorg.

Tafel 5: Diana van Steenbergen

Volgens recente cijfers studeert binnen het HBO 30% van de studenten met een functiebeperking en ervaren zij problemen in de studievoortgang. Functiebeperking is een breed begrip en omvat o.a. studenten met een lichamelijke, fysieke beperking, psychische kwetsbaarheid maar ook studenten met zorgtaken. De wet schrijft voor dat iedereen moet kunnen studeren, en dat iedere student gelijke kansen moet hebben. Maar op welke manier geeft het HBO onderwijs hier vorm aan? En voldoen we aan de vraag van studenten?

Tafel 6: Debbie ten Cate, Nienke Dijkstra en Gigi Dekker

Medicatie therapie en voeding zijn voor zorgafhankelijke mensen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Echter, de aandacht voor deze verbinding is er nauwelijks in praktijk en onderwijs. Debbie en Nienke hebben de handen ineen geslagen en hebben vanuit hun onderzoeken met studenten van de bachelor Verpleegkunde een oriëntatie gedaan op dit onderwerp. Het is nu tijd voor vervolgstappen. Aan deze kennistafel willen Debbie, Nienke en Gigi (student bachelor Verpleegkunde - Honours student) in gesprek over wat ze hebben gedaan en hoe ze met de praktijk en het onderwijs verdere stappen kunnen maken.

Tafel 7: Pieterbas Lalleman, Dieke Martini en Hugo Schalkwijk

Functie differentiatie kent een decennia lange geschiedenis met vele halve successen en hele mislukkingen. Wat hebben we eigenlijk geleerd van meer dan 40 jaar gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen? Wat waren sleutelmomenten? Op welke wijze kunnen we al deze lessen inzetten om na een enerveerde zomer wél tot een gedragen inzet van verpleegkundigen te komen die recht doet aan individuele kwaliteiten, loopbaanpaden van niveau 4 tot 8 en de positionering en leiderschap van verpleegkundigen?  Tijdens deze kennistafel verkennen we hoe de onderzoeks-, leer- en verandermethodiek van ‘learning histories’ helpt bij het ontrafelen van dit ‘wicked problem’.

Tafel 8: Projectgroep EPD en namens de vakgroep Zorgtechnologie

Binnen de bachelor Verpleegkunde lopen verschillende initiatieven om studenten meer te gaan opleiden in het gebruik van digitale technologie in hun werk. Recent heeft de HU een subsidie ontvangen om een “didactisch EPD” te ontwikkelen in implementeren in het curriculum. Aan deze kennistafel gaan we graag in gesprek over welke digitale vaardigheden cruciaal zijn, en aan bod moeten komen in het curriculum.

Tafel 9: Arjan van Os, Mariel Kanne en Alice Rolink

Wij willen graag (eerste) hulp bieden bij beslissingen (EHBB).Veel beslissingen van professionals zijn morele of ethische beslissingen. Veel grote en kleine beslissingen raken aan regels of afspraken, principes, gewoonten of cultuur in een organisatie. Daarbij kunnen beslissingen botsen met normen en waarden van andere professionals of studenten. Wij willen onze (ethische competenties) graag delen, in dialoog gaan met mensen en hen ondersteunen bij beslissingen. De morele onderwerpen of beslissingen kiezen mensen zelf.

Tafel 10: Edwin Hagenbeek

Hoe kijkt u naar mensen met een ‘’andere culturele achtergrond’’? Sterker nog…wanneer begint dat dan ‘’een andere culturele achtergrond’’. Diversiteitsdenken is meer dan alleen de etnische achtergrond. Hoe kunnen we onze opleiding en praktijk cultuursensitiever maken?

Tafel 11: Marlou de Kuiper

Tijdens deze kennistafel spreken wij over het verschil tussen verbeteren en vernieuwen en de consequenties daarvan voor het onderwijs in de gezondheidszorg. De competenties die nodig zijn voor het verbeteren van bestaande interventies of  processen zijn bijna tegengesteld aan de competenties die nodig zijn om te vernieuwen. De, vaak niet terechte, nadruk op innovatie in plaats van verbetering zorgt voor een onderwaardering van de aandacht die nodig is om de kwaliteit steeds goed te houden. De verbeteraar staat in het spanningsveld tussen de conservatieve groep en de vernieuwers en verdient daarvoor meer steun en erkenning.

Tafel 12: Jeroen Bakker

Omschrijving: volgt

Tafel 13: Honoursambassadeurs IVS: Aafke Arts, Juliëtte Bogchelman, Gigi Dekker en Sjoerd Verschuren

Wij zijn de Honoursambassadeurs van IVS. Wij zijn gemotiveerde verpleegkunde studenten die ervoor hebben gekozen om extra activiteiten naast hun studie te doen. Om te werken aan je persoonlijke ontwikkelingen maar ook met het oog op de toekomst, iets extra's kunnen laten zien aan de arbeidsmarkt.

Tafel 14: Ciska van Baren en Christina van den Heuvel

Om de kwaliteit van het werk van verpleegkundigen te optimaliseren, verbinden we de zorgpraktijk met onderzoek en onderwijs. Onderzoek draagt bij aan een solide onderbouwing van de zorg, onderwijs voor de verspreiding ervan. Wij geloven dat het kan. Jij ook? Begin september ging de Academische Leerwerkplaats Verpleegkunde in de wijk van start, een samenwerkingsverband met zes partners. Het doel: betere kwaliteit van zorg door middel van onderzoek en innovatie en een aantrekkelijker beroep. Hoe benaderen we deze samenwerking? Hoe stimuleren we leren en innoveren in de praktijk? Doe ideeën op hoe ook jij zo’n samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en praktijk kunt opzetten!

Invulling Kennistafels

Wilt u ook een kennistafel? Dat kan! Vul het formulier in.

Locatie

Heidelberglaan 7, Utrecht Science Park (parkeergarage Cambridgelaan 110)

Deel dit evenement