Jaarcongres Vakmanschap van de reclasseringswerker 2020 - afgelast

Deelnemers congres Reclassering

Alle fysieke evenementen tot en met 1 juni zijn afgelast. Dit geldt ook voor het jaarcongres ‘Vakmanschap van de Reclasseringswerker’. 

Hieronder de tekst zoals die op deze pagina te vinden was voordat het evenement werd afgelast.

Oog voor cliënt én samenleving. Dat is het onderwerp waarbij we tijdens het negende jaarcongres ‘Vakmanschap van de Reclasseringswerker’ uitgebreid stil zullen staan. Hoe kan de reclassering haar werk zo goed mogelijk afstemmen op de cliënt en diens netwerk, en daarbij in doorlopende trajecten constructief samenwerken met andere professionals, met oog voor de veiligheid van de samenleving?

In het plenaire ochtendgedeelte passeren verschillende nieuwe ontwikkelingen de revue: over de organisatie van de werkstraffen, de samenwerking met DJI, en de wijze waarop toezicht vorm krijgt. Reclasseringswerkers, directie en (ex)cliënten geven hun visie. Ga met hen in gesprek en laat je inspireren: wat kun jij doen om het reclasseringswerk te versterken?

Tijdens de lunch kun je op de informatiemarkt kennisnemen met allerlei informatie bruikbaar voor de reclasseringspraktijk, bijvoorbeeld aandacht voor ongeletterdheid, inzet van ervaringsdeskundigheid, gebruik van apps of andere digitale middelen, spelmateriaal ten behoeve van werkalliantie et cetera.

We sluiten de dag af met een presentatie door Jan Dirk de Jong, lector Aanpak Jeugdcriminaliteit aan de Hogeschool Leiden.

Workshops

We bieden tien workshops aan die een inkijkje geven in nieuwe methoden, middelen, projecten, bevindingen uit de reclasseringspraktijk. Je maakt op de dag zelf een keuze voor het volgen van twee van deze workshops.

Het afgelopen jaar heeft het Lectoraat Waarde van Reclasseren hard gewerkt aan het ontwikkelen van een typologie van cliënten van de reclassering. Aan de hand van deze typologie is de waarde van reclasseren nu verder uit te werken. In deze workshop leggen we kort uit hoe we tot deze typologie zijn gekomen en hoe deze eruit ziet. Vervolgens gaan we aan de slag met casuïstiek en bespreken we de mogelijkheden en onmogelijkheden om tot een optimale werkwijze te komen per type.

Kom zelf horen van ons vrijwilligerspanel hoe zij aanvullend zijn op het reclasseringswerk. Vrijwilligers zijn een brug naar de samenleving. In tien pilots binnen het project ‘Vrijwillige inzet bij de reclassering’ is dat aangetoond. In deze workshop word je bijgepraat over de inzet van vrijwilligers bij de reclassering en gaan we vooral ook in gesprek met vrijwilligers over hun werk met reclasseringscliënten en de samenwerking met professionals.

Wij nemen je mee in de wereld van experimenteren binnen de PI. We vertellen waar we mee bezig zijn om de samenwerking met en rondom de gedetineerde te verbeteren voor een veiliger samenleving en goede re-integratie. Dat vraagt enthousiaste professionals die onzekerheid omarmen, bestaande processen ter discussie durven stellen, reflecteren en komen tot alternatieven. Hoe vinden we ruimte om out of the box te werken binnen strakke procedures, regels en wetgeving.

Imago en beeldvorming: ‘de reclassering’ ligt onder een vergrootglas. De maatschappij lijkt te verharden en de kritische geluiden lijken toe te nemen. Op social media bijvoorbeeld, waar iedereen direct en zonder al te veel context zijn mening klaar heeft. Hoe verhouden wij ons daartoe? In deze workshop gaan we met elkaar in gesprek over de positie van ons als professionals in de huidige maatschappij. Hoe ga je om met kritiek, wat wil en probeer jij uit te stralen en wat kun je zelf doen om dit beeld uit te dragen?

Vaak hoor je ‘ik mag niks meer zeggen, tja de AVG hè’. Maar recente rapporten van Inspectie en Veiligheidsraad wijzen erop dat er in de aanloop naar de onderzochte incidenten meer informatie uitgewisseld had moeten én mogen worden tussen instellingen als reclassering, kliniek, DJI. Hoe zit dat nou precies met privacywetgeving, sectorale wetgeving en kaders? In deze workshop reiken we je inzichten aan waarmee je in de dagelijkse praktijk je afwegingen kunt maken.

Reclasseringswerkers krijgen regelmatig te maken met cliënten die verdacht worden van of veroordeeld zijn voor dierenmishandeling. En tijdens huisbezoeken vangen zij wel eens signalen op van dieren die worden verwaarloosd, angstig zijn of zelfs tekenen van mishandeling laten zien. Vaak weten collega’s niet goed wat zij met deze signalen moeten doen. Ook rechters leggen steeds vaker houdverboden voor dieren op en de reclassering moet daar dan toezicht op houden. Maar hoe doe je dat en met wie krijg je dan te maken buiten onze gebruikelijke ketenpartners? In deze workshop gaan we in op de achtergronden van mens-dierrelaties, aandacht voor dierenwelzijn en de betekenis daarvan voor de dagelijkse praktijk van de reclassering.

Is je cliënt een “gewone cliënt”, of valt deze in de ‘buitencategorie’ zoals Reclassering Nederland dat noemt? In deze workshop ga je op casusniveau met andere reclasseringswerkers bekijken in welke categorie je een cliënt zou indelen. Wat doe je als werker wanneer je een ongewone cliënt hebt? En zitten er wat dat betreft grenzen aan het reclasseringswerk? Ga de discussie aan en leer meer over de “ongewone cliënten”, die bij alle reclasseringsorganisaties en in alle facetten van het werk voorkomen!

Wat kan sport betekenen voor de resocialisatie van onder toezicht gestelden? Er zijn verschillende initiatieven binnen de reclassering. Welke successen en dilemma’s komen daarbij naar voren? Aan de hand van verhalen van een professional en een cliënt in het project Sport in Toezicht (SVG) en uitkomsten uit het onderzoek Sport voor Participatie gaan wij op interactieve wijze hierover in gesprek.

Steeds vaker zullen wij er mee te maken krijgen: plegers van cybercrime. Weet jij wat de verschillen zijn tussen een hacker en een winkeldief? Heb je wel eens van de interventie Hack_Right gehoord? In deze workshop leggen we dit uit! Op basis van wetenschappelijke kennis en ervaringen uit de praktijk geven we tips en tricks om te werken met deze doelgroep. Ook zijn we benieuwd naar jullie ervaringen om onze methodiek nog verder te ontwikkelen.

Een werkstraf staat niet op zichzelf. Als adviseur kun je adviseren over een werkstraf, en gebruik maken van informatie over het verloop van een werkstraf van een cliënt. Ook komt het regelmatig voor dat cliënten zowel een werkstraf als een toezicht opgelegd krijgen. Goede afstemming tussen de werkstraf en het toezicht is dan noodzakelijk. In deze workshop staat de vraag centraal hoe reclasseringswerkers met advies-, toezicht of werkstraftaken adequaat met elkaar kunnen samenwerken, om zo het reclasseringstraject voor cliënten te verbeteren.

Programma

08.45 uur  Ontvangst en registratie
09.30 uur  Welkom
09.35 uur  Plenair deel in grote zaal 2.404
11.00 uur  Pauze
11.30 uur  Workshopronde 1
12.45 uur  Lunch en informatiemarkt
13.45 uur  Workshopronde 2
15.00 uur  Pauze
15.30 uur  Presentatie in grote zaal 2.404
16.30 uur  Borrel (tot 18.00 uur)

Praktische Informatie

Datum: vrijdag 27 maart 2020 van 09.30 - 17.00 uur
Locatie: Hogeschool Utrecht, Padualaan 101

Aanmelden

Meld je direct aan voor het Jaarcongres Vakmanschap van de reclasseringswerker 2020.

Dagvoorzitter

Jacqueline Bosker

Dr. Jacqueline Bosker

Lector Werken in justitieel kader bij Kenniscentrum Sociale Innovatie bij Hogeschool Utrecht

Tijdens haar carrière heeft Jacqueline zich verdiept in verschillende facetten van veiligheidsregie.

Haar specialisaties zijn:

-risicotaxatie
-gestructureerd beslissen
-afbouw delinquent gedrag
-reclassering
-methoden en technieken van kwalitatief en kwantitatief onderzoek

In samenwerking met:

Het congres wordt georganiseerd door Hogeschool Utrecht, Hogeschool Saxion, en de 3RO (Het Opleidingshuis).

Deel dit evenement