IvStival 14 maart 2019

Het Instituut voor Verpleegkundige Studies (IVS) heeft een duidelijke opdracht: het opleiden van de zorgprofessional van de toekomst. IVS wil het beste onderwijs aan professionals in de gezondheidszorg om de beste zorg te leveren aan cliënten. Hiervoor verbinden we onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk. 

Verbinding met het kenniscentra en lectoraten is van essentieel belang om hoogwaardig onderwijs te verzorgen, om nieuwe kennis in het onderwijs en daarmee bij onze studenten te brengen en om onderzoek en praktijk zo optimaal mogelijk te verbinden. Praktijkgericht onderzoek is van belang om permanente innovatie in onderwijs te waarborgen. Verbinding met de praktijk idem dito, de praktijk is als stageplaats of als werkplek dé plek waar alle beroepscompetenties samen komen. IVS biedt onderwijs voor een leven lang leren in de bachelor opleidingen Medische Hulpverlening en Verpleegkunde, de masteropleidingen Advanced Nursing Practice, Innovatie in Zorg en Welzijn en Physician Assistant en diverse post-hbo opleidingen en cursussen.

In onze opleidingen en onderzoek zijn we partner in zorginnovatie voor regionale, nationale en internationale gezondheidszorg-, onderwijs- en onderzoekinstellingen. 

Dit willen we tot uiting brengen tijdens IVStival op donderdag 14 maart.

 

2 accreditatiepunten

Voor het IVStival is accreditatie aangevraagd bij de Accreditatiecommissie van het Kwaliteitsregister V&V voor verpleegkundigen en het kwaliteitsregister Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners. Bijwonen van het IVStival levert 2 accreditatiepunten op.

Programma

15.30    Inloop Markthal (info, bits & bites)
16.00    Opening - Carolien Sino (Instituutsdirecteur Verpleegkundige Studies)
16.15    Kennistafels ronde I
17.00    Pauze
17.15    Kennistafels ronde II
18.00    Streetfood
19.30    Afsluiting     

Locatie: Heidelberglaan 7, Utrecht Sciencepark (parkeergarage Cambridgelaan 110)

Aanmelden

Kennistafels

Een van de programmaonderdelen zijn kennistafels. Deze zijn bedoeld om inhoudelijk in gesprek te gaan om kennis en ervaringen te delen. Het werken met kennistafels is een manier om ervaringen en standpunten uit te wisselen waarbij iedereen wordt uitgenodigd om op ongedwongen wijze ervaringen, inzichten en kennis uit te wisselen. Zodoende wordt de kennis die onder de deelnemers aanwezig is, naar boven gehaald en uitgewisseld en kan meegenomen worden naar de eigen praktijk. 

Doel Kennistafel

 • Uitwisseling van kennis en ervaringen tussen deelnemers onderling
 • In dialoog informatie en zienswijze uitwisselen met als doel nieuwe inzichten opdoen gebrek en samenhang in denkwijze boven tafel krijgen, informeren en stimuleren verbinden en begrip kweken en creativiteit stimuleren
 • Verspreiden van good practices 
 • Bij langdurig verband: ontwikkeling van good practices
 • Netwerkontwikkeling

Hoe werkt het?

 • Vooraf aanmelden voor een kennistafels
 • Geef u onderwerp aan inclusief een korte uitleg (voor op de website)
 • Wij zorgen voor ruime tafels verspreid door de ruimte 
 • Bij elke tafel staat een groot flipover vel met stiften
 • Bij elke tafel is het onderwerp van te voren bekend. De instructie voor het gesprek is om in dialoog informatie uit te wisselen
 • De moderator van de kennistafel introduceert in 4-5 minuten het onderwerp. Dit kan bijvoorbeeld met een filmpje, een casus, etc. Doel is inspireren en zorgen voor de juiste mindset
 • De deelnemers wisselen ervaringen en ideeën uit

Wat levert het op?

Het geeft iedere deelnemer de gelegenheid om zijn of haar inbreng te geven waardoor het “eigenaarschap” van het onderwerp bevorderd wordt. Er hoeft geen uitkomst te komen, maar het mag wel. Het stimuleert het overleg op professionele inhoud en door de dialoog is discussie uitgesloten. Het geeft alle deelnemers in korte tijd inzicht in elkaars denkwijze, ervaringen, standpunten en ideeën.

 

Aanmelden

Invulling Kennistafels

Wilt u ook een kennistafel? Dat kan! Vul het formulier in of mail uw gegevens (onderwerp en een korte uitleg van wat u gaat doen) naar floor-anne.vanegteren@hu.nl.

Kennistafels

Hogeschooldocent Instituut voor Verpleegkundige Studies, Kornelisjan van der Vaart

Herstel is meer dan het verdwijnen van symptomen. We leiden onze studenten op om gezondheid te bevorderen en het herstel van patiënten te ondersteunen. Dat doen we onder andere door ervaringsdeskundigen als docent op te laten treden. Inzicht in (eigen) herstelprocessen helpen om een goede hulpverlener te worden. Wat zijn de ontwikkelingen in herstelondersteunende zorg, het onderwijs en wat brengt de toekomst?

Hogeschoolhoofddocent Instituut voor Verpleegkundige Studies, Wietske Blom-Ham

De minor acute zorg wordt ontwikkeld op basis van een concrete vraag en behoefte uit de beroepspraktijk. De Minor wordt ontwikkeld door een projectgroep die samengesteld is uit docenten die uit de Acute Zorg komen. Daarnaast betrekken we de (regionale) praktijk zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van de minor, middels zogenaamde klankbordbijeenkomsten. Daarbij leggen wij vorm en inhoud voor aan verschillende experts (BMH’s, VPK’s, praktijk opleiders en studenten) om op die manier optimale aansluiting te vinden, en tegelijkertijd ons netwerk uit te breiden.  

Hogeschooldocent Instituut voor Verpleegkundige Studies, Pieterbas Lalleman

In deze kennistafel verkennen we het begrip (verpleegkundig) leiderschap. We staan kort stil bij het klassieke heroïsche leiderschapsdenken en zoomen vervolgens in op het post-heroïsche leiderschap wat zich meer richt op gedeeld, distributed of shared leiderschap. In een tijd van zelfsturing en decentralisatie in de zorg lijkt het post-heroïsche aan terrein te winnen en lijkt goed te passen bij het verpleegkundig discours. Echter, in de maatschappij zwaait de autocratische en ‘grote’ leider de scepter (denk aan Trump, Poetin, Xi Jinping). Hoe verhouden deze zich tot elkaar en wat zegt dat over het leiderschap dat we terug willen zien in het curriculum binnen de opleidingen van IVS? 

Opleidingsmanager Master Innovatie in Zorg en Welzijn, Marlou de Kuiper

Gedeelde waarden en gedeelde doelen zijn effectiever voor de samenwerking tussen verschillende disciplines en verschillende echelons dan regels en afspraken. Gedeelde waarden worden vooral gevonden in het werken met  gedeelde uitgangspunten zoals systemen, reflectie en shared decision making. 

Hogeschooldocent Bachelor Medische Hulpverlening, Herma Speksnijder

We willen dat onze studenten bijdragen aan de verbetering van de gezondheidspositie van de patiënt. Als middel hiervoor gebruiken we het schrijven van een CAT over een onderwerp uit de beroepspraktijk Ambulancezorg, Spoedeisende Hulp, of Anesthesie. Het uitgangspunt is een klinische vraag. Het is een brug tussen de onderzoeksresultaten en de dagelijkse praktijk. Draagt een CAT bij aan het verbeteren van de gezondheidspositie van de patiënt en het waarborgen van patiëntveiligheid? Wat zijn de ervaringen en ontwikkelingen? 

Hogeschooldocent Bachelor Medische Hulpverlening, Jantine Huizing

Bij het in dienst nemen van een Bachelor Medisch Hulpverlener binnen de acute- en interventiezorg, starten veel werkgevers met een traineeship. In dit traineeship wordt bekeken op welke vlakken de Bachelor Medisch Hulpverlener nog aanvullende kennis en vaardigheden nodig heeft om uiteindelijk als zelfstandig zorgprofessional aan de slag te gaan. Wat zijn de ontwikkelingen binnen het traineeship en zijn we op de goede weg? 

Opleidingsmanager MANP en hoofdopleider verpleegkundig specialisten, Riet van Dommelen en Barbara Sassen

Verpleegkunde is een uitdagend vak op alle niveau’s van uitvoering, dat vraagt om een leven lang leren. Hoe plan je je loopbaan, waar en hoe wil je ‘waarde’ toevoegen? Welke opleiding(en) past daarbij? Hoe zorgen werkgevers dat ze kunnen boeien en binden?

Aline Bouwes en Selma Wegkamp-Kok

Didaktiek binnen de Bachelor Verpleegkunde - het 4C/ID-model. Binnen de Bachelor Verpleegkunde is het onderwijs opgebouwd volgens het 4C/ID-model. Onderdeel hiervan is dat iedere week/twee weken een “beroepssituatie/casus” centraal staat. Bij het maken van het curriculum is hiervoor input gevraagd vanuit de praktijk via klankbordbijeenkomsten. Graag willen wij laten zien op welke manier de “beroepssituatie/casus” terugkomt in het onderwijs. Daarnaast horen wij graag of en hoe deelnemers dit terugzien in de praktijk, of er onderdelen worden gemist & welke ideeën er zijn om door te ontwikkelen. 

Anne Moerman en Marjolein van Wijk

Sinds september 2016 begeleiden Marjolein van Wijk en Anne Moerman een ZIC. Graag delen zij kennis en ervaringen over hun werk in de ZIC. Besproken wordt: Wat is een ZIC? Waarom een ZIC? Vanuit welke visie wordt er gewerkt? Hoe wordt er gewerkt en wat levert het op?

Thijs van Houwelingen en Anita Cremers

Dat is een van de centrale vragen in het onderzoeksproject COUNTexterne link. Te vaak nog worden technologische innovaties ontwikkeld zonder de inspraak van verpleegkundigen, met als gevolg dat de technologie niet dat doet wat de verpleegkundige echt nodig heeft. Het apparaat beland in de kast en wordt niet gebruikt. Zonde van het geld, de tijd, en een gemiste kans. Verpleegkundigen zijn echter druk genoeg met andere dingen. Hoe kunnen zij nou toch een duidelijke rol krijgen in innovatieprojecten? En zo zichzelf positioneren als EntrepreNURSE. Daarover gaan we in gesprek aan deze kennistafel.

Rutgers, Ymke Kelders

Het is belangrijk dat studenten Verpleegkunde over seksualiteit en intimiteit nadenken, maar ook wij kunnen leren van waar zij mee zitten. 
Hoe gaan zij om met dit thema, wat hebben zij nodig als (toekomstige) zorgprofessional en hoe kunnen zij (in het onderwijs) ondersteund worden mbt dit thema? Daarover gaan we graag in gesprek.

Jacqueline Dijkstra

We willen tijdens onze kennistafel spreken over de mogelijkheid om ketenstages te organiseren voor onze studenten verpleegkunde (waarbij studenten in verschillende zorgorganisaties in de keten kijken). 

Wat levert het op, wat zijn voor- en nadelen, hoe zouden ze eruit moeten komen te zien?

Promovenda Lectoraat Chronisch Zieken en hogeschooldocent bachelor verpleegkunde, Dagmar van Nimwegen en senior onderzoeker Lectoraat Chronisch Zieken en assistant professor Verplegingswetenschap UMC Utrecht, Janneke de Man

In deze kennistafel verkennen we stemmingsstoornissen in de zorg. In onze huidige maatschappij lijken stemmingsklachten steeds vaker voor te komen. Dit gaat ook de zorg niet voorbij. Daarom is het belangrijk dat zorgverleners zich ervan bewust zijn dat psychosociaal welzijn van groot belang is, en dat stemmingsstoornissen of sombere gevoelens een grote invloed kunnen hebben op het welzijn van patiënten. Maar toch lijkt er op dit moment in de zorg de nog weinig aandacht uit te gaan naar psychosociale klachten en hoe deze invloed kunnen hebben op het totale functioneren van mensen. Daarom willen we graag in gesprek gaan over de volgende aspecten:  In hoeverre komt men hiermee in aanraking; op welke manier wordt hiermee omgegaan in de eigen context; is er voldoende bewustzijn/aandacht voor; wat zijn de ervaringen hiermee; is verandering nodig; en hoe zou dit er uit moeten zien in de zorg, in het onderwijs, en in het onderzoek. 

Promovenda lectoraat & docent, Jessica Veldhuizen, lector, Nienke Bleijenberg en Nienke Dijkstra

Hoe blijven we vernieuwen en innoveren in de wijk? Hoe verbinden we onderzoek en onderwijs aan de praktijk? Wat heeft het leernetwerk wijkverpleging te bieden voor professionals, studenten, docenten en onderzoekers? Denk en doe met ons mee aan de tafel: “Onderzoek en innovatie in de wijk”.

Hogeschooldocent, Anneke de Jong

Oplossingen invoeren kost tijd en geld, dus het is jammer als uiteindelijk blijkt dat het praktijkprobleem niet is opgelost. Aan de kennistafel willen we aan de hand van positieve en negatieve ervaringen bij het identificeren en invoeren van oplossingen een beeld krijgen van hoe het ook zou kunnen.

Edwin Hagenbeek

Diversiteit, internationalisering en verpleegkunde zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe kunnen we de verbinding tussen onderwijs en praktijk versterken?

UMC Anesthesiemedewerker en praktijkbegeleider, Pauline Hodiamont en docent Verpleegkunde HU, Suzanne Verschueren

Videoreflectie tijdens het klinisch handelen in de acute setting.  Door: Pauline Hodiamont (anesthesiemedewerker en praktijkbegeleider UMCU) & Suzanne Verschueren (docent Bachelor Verpleegkunde).  Videoreflectie is een Evidence Based manier om te reflecteren op een klinische handeling of het algemeen functioneren. De divisie vitale functies, afdeling operatiekamercomplex, van het UMCU heeft enkele jaren ervaring met videoreflectie tijdens het praktijkleren. De werkbegeleider maakt met de iPad een korte opname van een vooraf besproken situatie. Deze situatie kan betrekking hebben op het assisteren van de anesthesioloog bij het inbrengen van een centrale lijn of een specifiek gedragsdoel zoals bijvoorbeeld luider praten of technisch handelen in combinatie met het bewaken van de vitale functies. In de praktijk blijkt dat videoreflectie een sterk leermiddel is. Bij deze kennistafel staan we stil bij vraag of videoreflectie geschikt is voor studenten van IVS. Is videoreflectie bijvoorbeeld ethisch verantwoord? Hoe zit het met de privacy van student, patiënt en andere professionals? Wat doe je in het geval van een calamiteit tijdens het filmen? Kan een videoreflectie bijvoorbeeld toegepast worden in een beoordelingssituatie? Hierover gaan we graag met jullie in gesprek.

Rachel Arensman-Grubb

Vanuit V&VN Jong Professioals willen wij met een nieuw online platform werken aan verbinding, ontwikkeling en invloed. Jong Professionals is voor iedere verpleegkundige en verzorgende die nog 'jong' in het werkveld is, van student tot afgestudeerd. Het online gedeelte heeft de insteek een veilige omgeving te zijn voor het delen van kennis, ervaring, tips, trics en het steunen van (zorg-) collega's los van opleiding of werkgever.

Hoogleraar UMCG, voorzitter SHVB, Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit, Petrie Roodbol

Leiderschap in relatie tot kennisontwikkeling van de verpleging ter versterking van verpleegkundige identiteit. Ter inspiratie wordt kort kennis gemaakt met enkele historische Nederlandse experts op dit gebied, om van daaruit verder te discussiëren en strategie te bepalen.

Deel dit evenement