Impact in de regio

Bij Hogeschool Utrecht komt alles samen. Iedere dag werken studenten, docenten en onderzoekers hier samen met bedrijven, overheden en kennisinstellingen in werk-, studie- en onderzoeksprojecten. We leren constant van elkaar. Dat leidt tot nieuwe inzichten en verrassende resultaten. Resultaten waar het onderwijs, het bedrijfsleven en de wetenschap de vruchten van plukken. Zo hebben we veel impact op de regio Utrecht; een van de meest concurrerende regio’s van Europa.

 

We leren en innoveren vanuit het hart van Nederland; op het Utrecht Science Park en in Amersfoort. Onze HU Campus is een hechte community. Hier werken onze instituten en lectoraten samen met bedrijven aan innovaties. Aan nieuwe processen, nieuwe producten, nieuwe oplossingen.

We weten dat de wereld er in 2026 heel anders uitziet. Voor ons, als opleiders voor de beroepen van morgen, is dat een flinke uitdaging. Maar de snelle ontwikkeling van de maatschappij biedt ook kansen: voor ons onderwijs, ons onderzoek, de beroepspraktijk. In ons nieuwe ambitieplan ‘HU in 2026’ beschrijven we hoe we die kansen willen aanpakken. Dat doen we aan de hand van vijf ambities. Hiermee werken we aan het vergroten van onze impact op de regio, samen met onze partners.

"Utrecht is een van de meest concurrerende regio’s van Europa. Met de kennis die je hier opdoet, kan je overal terecht"

De HU heeft een economische impactanalyse van onderzoek en onderwijs op de regio Utrecht laten uitvoeren. De volledige analyse kun je downloaden.