Impact in de regio

Hier bij Hogeschool Utrecht komt alles samen. Iedere dag werken studenten, docenten en onderzoekers hier samen met bedrijven, overheden en kennisinstellingen in werk-, studie- en onderzoeksprojecten. Dat doen we vanuit het hart van Nederland: op het Utrecht Science Park en in Amersfoort.

Onze HU Campus is een hechte community. Hier werken onze instituten en lectoraten samen met bedrijven aan innovaties. Aan nieuwe processen, nieuwe producten en zelfs aan nieuwe bedrijven, waarmee we impact hebben in de regio. Professionals uit het bedrijfsleven geven bij ons les. Studenten voeren op hun beurt projecten uit voor bedrijven, overheden en kennisinstellingen; partners waarmee de HU intensief samenwerkt. Door deze constante wisselwerking tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk blijft ons onderwijs goed aansluiten op de laatste ontwikkelingen in de arbeidsmarkt.

Studenten, docenten, onderzoekers, bedrijven, overheden en kennisinstellingen: we leren constant van elkaar. Dat leidt tot nieuwe inzichten en verrassende resultaten. Resultaten waar het onderwijs, het bedrijfsleven en de wetenschap de vruchten van plukken. Zo hebben we veel impact op de regio Utrecht; een van de meest concurrerende regio’s van Europa.

"Utrecht is een van de meest concurrerende regio’s van Europa. Met de kennis die je hier opdoet, kan je overal terecht"

De HU heeft een economische impactanalyse van onderzoek en onderwijs op de regio Utrecht laten uitvoeren. De volledige analyse kun je downloaden.