HU Tech Talks: Tech trends die je niet mag missen

Na de succesvolle eerste editie van HU Tech Talks op 11 mei organiseert Hogeschool Utrecht op woensdagmiddag 2 november 2022 de tweede editie.

Centraal staan ontmoeting, netwerken, kennisdeling en inspiratie over de nieuwste technologische ontwikkelingen: 'Tech trends die je niet mag missen!' Wat houden ze in en wat kunnen ze voor jou betekenen? 

HU Tech Talks: Trends die je niet mag missen!

Programma

15.30 uur:  Registratie & ontvangst 
16.00 uur:  Opening - Bregje Pieters & Marco de Jong 
16.10 uur: 
Tech trends 2032: de toekomst is niet meer wat hij is geweest 
- Jarno Duursma
17.00 uur:  Ronde 1 Tech Talks (zie lezingen en sessies)
18.00 uur:  Ronde 2 Tech Talks (zie lezingen en sessies)
19.00 uur:  Walking dinner, kennismarkt en bezoek aan het HU Energielab 
20.30 uur:  Einde programma 

Lezingen en sessies

Technologie is overal om ons heen en biedt welvaart, efficiency, welzijn, gemak, comfort en andere verbeteringen. Het verandert ons leven, ons werk, de samenleving en de rol die wij als mensen hierin innemen. Het speelveld waarin wij ons bewegen verandert continu door kunstmatige intelligentie, big data, deep fakes, cryptomedia, crypto currencies, sensortechnologie, NFT’s, augmented reality, Web3, brain-computer interfaces, cloud computing, metaverse en synthetische media.

Deze tech innovaties zetten bestaande verdienmodellen, processen en organisaties op zijn kop. Hoe ga je daar als bedrijf mee om? Welke technologieën zijn relevant? Wat zijn de kansen? Wat zijn de mogelijke nadelen en risico’s? Zijn er ook morele bezwaren om bepaalde technologieën in te zetten?

Jarno Duursma kijkt tijdens deze lezing met een scherpe blik door de lens van digitale technologie naar de toekomst. Hij schetst een beeld van technologieën, die ons nu misschien nog vreemd voorkomen, maar straks gemeengoed zijn. Met optimisme, een kritische blik en gepaste nuchterheid. 

De bouw is een van de grootste gebruikers van grondstoffen en energie. Circulair bouwen is een must om welvaart te behouden én de aarde te beschermen. In ‘Nederland Circulair in 2050’ beschrijft het kabinet hoe we onze economie gaan ombuigen naar een duurzaam gedreven, volledig circulaire economie. Met als tussendoel: 50% minder verbruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen) in 2030. Waar liggen de kansen?

In deze sessie schetst Vincent Gruis de mogelijkheden voor recycling, levensduurverlenging en circulair ontwerp en geeft hij voorbeelden van innovatieve oplossingen voor een ecosysteem van duurzame materialen en technologieën met minder milieu-impact. 

Innoveren betekent het lef hebben om risico's te nemen en ermee te leren omgaan; dingen kunnen immers misgaan. De kunst is mislukkingen te waarderen als een belangrijke leerervaring. Wanneer er van een goed bedoelde maar mislukte poging wordt geleerd, spreken we van een ‘briljante mislukking’.

Hoe dat werkt legt Paul Iske, oprichter van het Instituut voor Briljante Mislukkingen, ons haarfijn uit. 

De versnelling van de energietransitie waar we zo lang op hoopten, is ingezet. En het gaat hard: we zijn koploper zonne-energie in Europa en kennen de sterkste groei van duurzame elektriciteit wereldwijd. De oorlog in Oekraïne heeft energie tot chefsache gemaakt, en de reeds ingezette versnelling lijkt in overdrive te gaan. Deze nieuwe fase van transitie maakt een hoop mogelijk, maar vraagt ook een andere aanpak.

In deze sessie presenteert Gijs Diercks de belangrijkste thema’s voor de nabije toekomst, om dit vervolgens samen met jou te vertalen naar de eigen praktijk. 

Het Internet of Things (IoT of 'Internet der dingen') wordt gezien als de belangrijkste ontwikkeling voor de komende jaren, als een bouwsteen voor de nieuwe industriële revolutie. Steeds meer apparaten en componenten worden voorzien van sensoren en software, en aangesloten op het internet. Het resultaat? ‘Slimme’ apparaten die gegevens verzamelen, uitwisselen en ernaar handelen. IoT heeft daarmee de potentie om de wereld om ons heen slimmer en gemakkelijker te maken.

Titia Houwing neemt ons mee in de slimme wereld van IoT, legt met voorbeelden uit wat IoT voor u kan betekenen, maar schetst ook de gevaren ervan. Denk aan beveiliging en privacy. 

Jim Stolze neemt ons mee in de wondere wereld van AI (Artificial Intelligence): wat verstaan we precies onder kunstmatige intelligentie en welke kansen en mogelijkheden biedt het? Hoewel hij het belang van datagedreven werken benadrukt, waarschuwt hij de menselijke maat niet uit het oog te verliezen. Aan de hand van enkele voorbeelden laat hij zien hoe ook uw organisatie kunstmatige intelligentie zou kunnen benutten.

Sprekers

Bregje Pieters

Opleidingsmanager IDE4P – technisch onderwijs voor professionals – bij het Institute for Design & Engineering van Hogeschool Utrecht

Gijs Diercks

Senior onderzoeker en adviseur bij DRIFT

Drift is een toonaangevend onderzoeksinstituut op het gebied van duurzaamheidstransities dat verbonden is aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Jarno Duursma

Onafhankelijk technologie-expert, publicist en keynote speaker

Daarnaast is Jarno auteur van vier bestsellers over kunstmatige intelligentie, creatieve machines, deepfake technologie en blockchain.

Jim Stolze

Gastdocent kunstmatige intelligentie aan de Universiteit van Amsterdam, en medeoprichter van Aigency dat AI implementeert bij bedrijven en overheden

Daarnaast is Jim docent Exponential Thinking & Ethics aan Singularity University (Californië), auteur van boeken als ‘Algoritmisering, wen er maar aan!’ en mede-initiatiefnemer van De Nationale AI cursus.

Marco de Jong

Manager ontwerp & engineering bij Vialis, partnerbedrijf van Volker Wessels

Paul Iske

Hoogleraar Open Innovation & Business Venturing aan de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht

Daarnaast is hij oprichter en Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen.

Titia Houwing

IoT-expert bij de Internet of Things Academy van KPN

Vincent Gruis

Hoogleraar Housing Management aan de TU Delft en voorzitter Transitieteam Circulaire Bouweconomie van de Rijksoverheid

Praktische informatie

Datum:  Woensdag 2 november 2022 
Tijd: 
16.00 - 19.00 uur, inloop vanaf 15.30 uur
en 'walking dinner' tot 20.30 uur
Locatie:  Hogeschool Utrecht, Padualaan 101, Utrecht 
Contact:  ide@hu.nl
Deelname:  Gratis 

Aanmelden

De officiele inschrijving is gesloten. Wil je toch nog komen, dan ben je zeker welkom op 2 november. Meld je bij aankomst bij de registratiebalie (bordje: Niet aangemeld & Sprekers). Je ontvangt dan een blanco badge om jouw naam op te zetten en je hoort in welke sessie(s) er nog plaats is. Stuur nog even een mail aan ide@hu.nl als je van plan bent te komen.

Over HU Tech Talks

HU Tech Talks is hét community-event van Hogeschool Utrecht voor relaties en partnerbedrijven die werkzaam zijn in de sectoren Engineering en Built Environment.

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte van het Design and Engineering onderwijs voor professionals van Hogeschool Utrecht. Volg ons op LinkedIn. Hier kondigen wij in de toekomst ook onze andere events aan. 

 

Deel dit evenement