HU-student wil taboe op psychische aandoeningen doorbreken

Twee derde van de studenten van sociale opleidingen heeft persoonlijk of via een naaste ervaringen met psychiatrie, verslaving of andere persoonlijke problematiek. Deze ervaringen kunnen een bron van kracht en kennis zijn voor deze toekomstige hulpverleners, betoogt Student Sociaal Pedagogische Hulpverlening Roy Leunen. Met zijn artikel wint hij de Topartikelen-wedstrijd.

Roy Leunen

Roy is zelf ervaringsdeskundige op het vlak van verslaving en depressie en zette binnen Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) een peer support-programma op. Hierin leren studenten hoe ze persoonlijke ervaringen beter kunnen benutten als sociaal werker. Met zijn artikel over dit programma won Roy de jaarlijkse topartikelen-wedstijd, georganiseerd door het Instituut voor Social Work en het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de HU.

Aan de slag met eigen ervaringen

Roy is met recht een ervaringsdeskundige te noemen. Als hij stopt met zijn eerste hbo-opleiding, valt hij in een zwart gat. Hij raakt psychisch in de knel en ontwikkelt verslavingsproblemen. Uiteindelijk komt hij in de hulpverlening terecht. Na een moeilijke periode wil Roy weer iets van het leven maken. Hij besluit de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening te volgen. “Ik ben bewust begonnen met het idee aan de slag te gaan met mijn eigen ervaringen met depressie en verslaving; om mijn ervaringen te koppelen aan mijn beroep als hulpverlener”, vertelt Roy. “Ook wilde ik graag studenten inspireren om hetzelfde te doen.” 

De essentie van sociaal werk

Daarin is hij goed geslaagd, vindt Lia van Doorn, directeur en lector van het Kenniscentrum Sociale Innovatie. “Roy heeft belangrijk werk verricht in het ontginnen van dit gebied in het onderwijs, door zich kwetsbaar op te stellen en te delen met studenten en docenten.” Psychische kwetsbaarheid wordt vaak een beetje terzijde geschoven als een privékwestie. Of het wordt als taboe behandeld. Ten onrechte, volgens van Doorn. Deze kwetsbaarheid – en hoe daarmee om te gaan - raakt volgens haar juist aan de essentie van het sociaal werk.

Eerste pilot

In jaar 2 van Social Work draait inmiddels de eerste pilot Leerteam Ervaringsdeskundigheid, waarvan Roy de basis legde. In die pilot kunnen studenten elkaar emotionele ondersteuning bieden, (studie)tips uitwisselen en elkaar informeren over mogelijkheden omtrent begeleiding en psychische ondersteuning vanuit de opleiding. Roys begeleidende docent Carla van Slagmaat is enthousiast: “Hij heeft iets nieuws opgezet dat de opleiding helpt in het speerpunt ervaringskennis en dat verbonden is aan een theoretisch concept. Dat is prijzenswaardig.”

Topartikelen

Het Instituut voor Social Work en het Kenniscentrum Sociale Innovatie brengen jaarlijks een bundel uit van de door hen uitverkozen topartikelen. Download hier het topartikelenboekje van 2018.

Deel dit artikel