HU-student Josien Boetje wint OnderwijsTopTalentPrijs met taalcursus in app

Onlangs reikte Minister Ingrid Van Engelshoven de jaarlijkse OnderwijsTopTalentPrijs uit. In totaal dongen 38 studenten mee naar deze prijs voor uitmuntende studenten van pabo- en lerarenopleidingen. Een van de winnaars was HU-student Josien Boetje, met een cursus om makkelijker woorden uit vreemde talen te leren.

Josien Boetje won in de categorie ‘aankomende leraren in het voortgezet onderwijs’. Boetje ontwikkelde in een bestaande app een cursus waarmee woorden uit vreemde talen op een vernieuwende wijze aangeleerd en getoetst kunnen worden. Dat deed zij in het kader van haar eindproduct voor de lerarenopleiding Spaans aan het Instituut Archimedes van Hogeschool Utrecht. De cursus bevat een wekelijkse quiz voor leerlingen. De leerlingen verdienen punten waarmee ze vrijstelling kunnen krijgen voor een volgende toets. De jury was zeer enthousiast. "Vaak worden apps wel gebruikt in de klas, maar meestal is dit niet meer dan een aardigheidje - even een keer iets anders. Docenten missen inzicht in hoe ze deze apps gestructureerd moeten toepassen. Josien Boetje laat zien dat het ‘stampen’ van woorden, dat nog steeds veel toegepast wordt in het onderwijs, niet dé manier is. Ze denkt mee met de docent (geen grote tijdsinvestering) én de leerling (leren moet leuk zijn)."

Bronzen trofee

De OnderwijsTopTalentPrijs biedt pabo- en lerarenopleidingen de mogelijkheid een student voor het voetlicht te brengen. Met de prijs wil de initiatiefnemer, het Instituut voor Nationale Onderwijspromotie (INOP), laten zien dat een lerarenopleiding een waardevolle opleiding is en dat de afgestudeerden over talloze kwaliteiten beschikken. Boetje won een bronzen trofee, een jaarabonnement op vakblad Didactiefen en een geldbedrag van 1.000 euro.