HU ondertekent intentieverklaring inclusief onderwijs

Hogeschool Utrecht, de Universiteit Utrecht, Hanzehogeschool Groningen en de Universiteit van Amsterdam hebben een intentieverklaring getekend waarin ze zich committeren te werken aan inclusief onderwijs voor studenten met een beperking.

De intentieverklaring werd getekend in het kader van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Dit verdrag wordt momenteel uitgevoerd door instellingen in alle landen die het verdrag hebben geratificeerd. Het richt zich voornamelijk op inclusie en volledige participatie en autonomie van mensen met een handicap. Dit alles onder het motto: “Niets over ons, zonder ons". 

In het hoger onderwijs is er een groeiende vraag naar innovatie en flexibiliteit. De onderwijsinstellingen die de intentieverklaring tekenden beloven oplossingen te delen die een positief effect hebben op de kwaliteit en inclusiviteit van het onderwijs, met name voor studenten met een handicap.

Internationale conferentie

De verklaring werd ondertekend tijdens de internationale conferentie Ensuring compliance with the UN Convention, die de HU organiseerde samen met Exrtisecentrum handicap + studie en Universiteit Utrecht. Deze conferentie werd geopend door H.K.H. Prinses Laurentien, die een pleidooi hield voor toegankelijker hoger onderwijs en een inclusieve maatschappij.

De ondertekenaars van de intentieverklaring zijn Annetje Ottow, bestuur van de Universiteit Utrecht, Geert ten Dam, bestuur van de Universiteit van Amsterdam, Paul van der Wijk, bestuur van de Hanzehogeschool Groningen en Jan Bogerd, bestuur van de Hogeschool Utrecht. 

Kijk hier voor meer informatie.


Deel dit artikel