HU Logo Symposium +++

Op woensdag 6 juli 2022 organiseert HU Logopedie het HU Logosymposium+++. Studenten, docenten en onderzoekers van de opleiding Logopedie en het lectoraat Logopedie vertellen over hun onderzoek én over de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs.

Op het HU Logo Symposium+++ zullen vierdejaars studenten Logopedie een presentatie geven over hun afstudeeronderzoek. Ook zullen docenten en onderzoekers van de opleiding Logopedie en het lectoraat Logopedie vertellen over hun onderzoek én over de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs van de opleiding. Er is een uitgebreid programma met verschillende parallelsessies en posterpresentaties.   
 
Er is een beperkt aantal plaatsen voor deelnemers die het symposium fysiek op de HU willen bijwonen. Verder is iedereen van harte welkom om het symposium online mee te maken.

Praktische informatie en aanmelden

Datum:  woensdag 6 juli 2022
Tijd:   13.00 - 17.00 uur (fysiek en online)
Deelname:   Kosteloos

Wat je kan verwachten tijdens het symposium

Presentaties van docenten Logopedie en van onderzoekers van het Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie, over:

 • Samenwerken met ouders van kinderen met TOS; 
 • De invloed van persoonlijke- en omgevingsfactoren op communicatieve participatie bij TOS;  
 • Patient Reported Outcome Measures (PROMs) voor het meten van communicatieve participatie bij kinderen en adolescenten;
 • Games in taaltherapie bij kinderen met TOS;
 • Ernstfactoren bij spraakontwikkelingsstoornissen volgens logopedisten;
 • Patient Reported Outcome Measures (PROMs) voor het meten van communicatieve participatie bij communicatieproblemen ten gevolge van NAH;
 • Communicatie bij dementie;
 • CommuniCare: verbeteren van de communicatie tussen personen met afasie, naasten en zorgprofessionals;
 • Opleiden tot ondernemende professionals;
 • Gezond en Wel: studenten werken interprofessioneel.

Een greep uit de onderwerpen van de studenten: 

 • Samen met kinderen met TOS doelen opstellen;
 • Vooruitgang woordenschat bij kk met beperkt IQ;
 • Aanpassingen bij visusstoornissen t.g.v. NAH;
 • Zingen bij jonge personen met dysarthrie;
 • Ervaringen van PMA in ziekenhuis.

Je kan een bewijs van deelname aan dit symposium aanvragen (3 niet-geaccrediteerde KP-punten). 

Deel dit evenement