Hogeschool Utrecht en Defensie gaan intensiever samenwerken

Hogeschool Utrecht en de Genie gaan de opleidingen Veilig omgaan met explosieve stoffen en het onderzoek gezamenlijk geven. De theorie vindt plaats op Hogeschool Utrecht. De praktijk wordt onder toezicht en in een veilige omgeving van de Genie in Reek beoefend, zo hebben beide partijen vastgelegd in een convenant.

Het convenant werd getekend door het Kenniscentrum Genie van Defensie en het Instituut voor Gebouwde Omgeving van Hogeschool Utrecht. Het biedt studenten, docenten, onderzoekers en militairen de mogelijkheid om langdurig en structureel samen te werken op het gebied van competentieontwikkeling, opleidingen, innovatie en netwerkgroei – ook buiten het gebied van demolitie. Dit convenant helpt de partijen om hun ambities waar te maken op het gebied van een adaptieve krijgsmacht, praktijkgericht onderzoek, kennisuitwisseling en ontwikkeling van opleidingen binnen alle onderwerpen van de gebouwde omgeving.

De Genie

De Genie is de bouwkundige tak van Defensie. Genisten bouwen en onderhouden bijvoorbeeld militaire kampen - met gebouwen, wegen, kabels, riolering, waterleidingen en elektriciteit. Maar ook observatieposten, wachttorens en bruggen. Genisten worden ook ingezet als er problemen zijn met chemische, biologische, radiologische of nucleaire stoffen.

Om zich aan te blijven passen aan een steeds complexere wereld en inzet in binnen en buitenland zoekt de Genie kennispartners, onderwijsinstellingen, veiligheidspartners en contacten binnen het bedrijfsleven. De Genie wil kennis op het vlak van demolitie voor de gehele sector verhogen en bijdragen aan een demolitie-gemeenschap. Het convenant met Hogeschool Utrecht past in deze ambitie.

Bij Hogeschool Utrecht staat de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven centraal. Door deze samenwerking worden vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken bekeken en worden innovatieve oplossingen bedacht met impact voor de snel veranderende en complexe stedelijke omgeving. Zo dragen docenten, studenten en onderzoekers samen met bedrijven op een directe manier bij aan innovatie van hun vakgebied en werken studenten en professionals aan kansen voor een succesvolle carrière.