Elise Nauta Maak Het Verschil Prijs 2023

De Elise Nauta Maak Het Verschil Prijs is ingesteld door het Instituut voor Social Work van Hogeschool Utrecht in oktober 2022 en wordt gedurende 5 jaar jaarlijks uitgereikt aan een alumnus van het Instituut voor Social Work. De prijs bedraagt € 1000,- en wordt in het najaar 2023 voor de 1e keer uitgereikt tijdens een alumnidag ISW. Met deze unieke prijs wordt een alumnus van het instituut onderscheiden die met zijn of haar (afstudeer)project of nieuw te initiëren project impact heeft gemaakt voor individuen, groepen of gemeenschappen in onze samenleving. 

De prijs is bedoeld om een podium te bieden aan alumni van het Instituut voor Social Work die met hun ervaring zittende of aankomende studenten kunnen inspireren. Daarnaast wil het instituut de prijswinnaar ondersteunen in het verder verspreiden van de resultaten van de innovatieve werkwijze door er middels een persbericht aandacht te geven.

Het prijzengeld mag besteed worden aan persoonlijke professionele ontwikkeling in de vorm van een opleiding of cursus, dan wel aan de verdere doorontwikkeling van het (afstudeer)project waarmee de winnaar deze prijs heeft gewonnen.

Inzendingen

Wil je meedingen voor de Elise Nauta Maak Het Verschil Prijs dan kun je je aanmelden via het formulier onder de knop aanmelden. Voor toekenning van de Elise Nauta Maak Het Verschil Prijs moet een indiener aan de criteria voldoen.

De criteria zijn:

 • met het (afstudeer)project of nieuw te initiëren project impact hebben gemaakt voor individuen, groepen of gemeenschappen in de samenleving;
 • een innovatieve bijdrage hebben geleverd aan het bevorderen van Sterk Sociaal Werk;
 • een vervolg hebben gegeven aan het (afstudeer)project of nieuw, waarbij implementatie en mogelijke doorontwikkeling heeft plaatsgevonden;
 • in de periode van maximaal 3 jaar voorafgaand aan de uitreiking van de prijs zijn afgestudeerd aan een van de bachelor of master opleidingen van het Instituut voor Social Work van Hogeschool Utrecht;
 • werkt als beginnend professional op niveau van de gevolgde HU-opleiding (bachelor of master);
 • geen eerdere aanmelding hebben gedaan voor de Elise Nauta Maak Het Verschil Prijs.

De criteria staan ook op het aanmeldformulier. De aanmelding bestaat uit maximaal 2 A4 met een beschrijving van het (afstudeer)project en de wijze waarop de implementatie en doorontwikkeling heeft plaatsgevonden. Daarnaast worden ook de behaalde resultaten inzichtelijk gemaakt en eventuele voornemens voor verder doorontwikkeling en uitdagen van de opgedane kennis benoemd.

De aanmelding wordt ondersteund door tenminste drie testimonials, waarvan tenminste twee burgers en één professional uit de eigen organisatie gevraagd worden om de (meer)waarde van de innovatie te benoemen. Dit mogen schriftelijke testimonials zijn, maar kunnen ook op andersoortige wijze worden aangeleverd.

Met het aanmelden verklaart de aanmelder zich bereid om een pitch van maximaal 10 minuten te geven voor publiek. De prijs wordt bekendgemaakt en uitgereikt tijdens de eerste jaarlijkse alumnidag.

Jury

De jury bestaat uit:

 • Drs. Elise Nauta
 • een docent ISW
 • de winnaar van de Elise Nauta Maak Het Verschil Prijs voorafgaand aan het jaar van uitreiking (vanaf 2024)
 • een lid van de studievereniging Avanti
 • een lid van de studievereniging Muze

Elisa Nauta

Elise Nauta was van 2014 tot 2022 directeur van het Instituut voor Social Work. Onder haar leiding kwam er een opleiding Social Work voort uit de opleidingen Cultureel Maatschappelijke Vorming, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Maatschappelijk Werk & Dienstverlening. Ook werd de master Community Development succesvol gestart. Elise had zich als directeur ten doel gesteld dat de alumni van het Instituut voor Social Work staan voor Sterk Sociaal Werk, dat zij op een positieve wijze impact maken voor individuen, groepen en/of gemeenschappen in onze samenleving. Dat kan niet zonder talentontwikkeling en onderzoekend blijven leren. Elise Nauta is sinds 1988 werkzaam bij Hogeschool Utrecht (en haar rechtsvoorgangers) en vervolgde haar carrière bij Hogeschool Utrecht als directeur Human Capital.

Vragen of meer informatie?

Secretariaat Instituut voor Social Work

Deel dit evenement