Duurzaamheid: meer dan logisch

Hogeschool Utrecht ziet duurzaamheid niet alleen als een logische keuze, maar als onze verantwoordelijkheid. Voor nu en voor de generaties die na ons komen. We zijn niet alleen duurzaam in onze gebouwen en onze omgang met de omgeving, maar ook in ons onderwijs en onderzoek.

Bij het woord duurzaamheid denken we al snel aan energiebesparing en afvalrecycling. En inderdaad, daar doet de HU veel aan. Maar duurzaamheid is veel meer. Kijk maar naar de zeventien Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties: Gendergelijkheid, geen armoede, onderwijs voor iedereen, goede gezondheid voor alle leeftijden en partnerschap om doelen te bereiken: ook dat zijn duurzaamheidsdoelen die wij als hogeschool delen.

Dat doen we in onze bedrijfsvoering, in onderwijsprojecten én in onderzoek dat we samen met de beroepspraktijk uitvoeren. Samen werken we aan oplossingen voor morgen. Iedereen is welkom daar een steentje aan bij te dragen!

Meer weten over duurzaamheid bij de HU? Kijk op duurzaam.hu.nl