Kwalitatief informatiebeheer

De informatie op onze websites, het intranet en de informatie over Hogeschool Utrecht en haar opleidingen in de Hoger Onderwijs Data Exchange (Hodex) komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Hogeschool Utrecht. De hogeschool besteedt uiterste zorg aan een zo actuele, toegankelijke, correcte en complete manier van informatievoorziening. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten of dat informatie gedurende een periode wijzigt. Hogeschool Utrecht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op de websites en het intranet. De Hogeschool Utrecht behoudt zich het recht voor de webpagina’s en het intranet naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De Hogeschool Utrecht is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Aan de officiële regelingen van de Hogeschool Utrecht geldend binnen de aangegeven periode, die via de websites en het intranet zijn gepubliceerd kunnen uiteraard wel rechten worden verbonden.

Het is mogelijk dat via de websites en het intranet van de HU of Hodex toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen van derden. De hogeschool kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze webpagina's of websites.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten