Wil jij in het (speciaal) primair onderwijs werken? En heb je een hbo- of wo-bachelordiploma, zicht op een baan, maar geen onderwijsbevoegdheid? Dan is de gepersonaliseerde opleiding Zij-Instroom in het Beroep Leraar PO iets voor jou: jij gaat direct aan de slag als tijdelijk bevoegd leraar in het Primair Onderwijs.

Deze zij-instroom opleiding duurt maximaal twee jaar. Na het afronden van de opleiding heb jij de wettelijk vereiste bevoegdheid (Getuigschrift Zij-instroom) om les te geven in het Primair Onderwijs.
 

Geschiktheidsonderzoeken het gehele jaar door

Als u via de aanmeldknop een geschiktheidsonderzoek aanvraagt, worden met de school en de kandidaat enkele praktische zaken afgestemd. Op basis van die gegevens wordt de praktijkdag gepland (minimaal 9 weken verder op de kalender) en ontvangt de kandidaat het uitnodigingspakket om te starten.

Online open avonden

Bezoek onze online open avonden tussen 8 en 19 november. Wij staan klaar voor jou en je vragen.

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Handig om te weten

Aanmelddeadline Flexibel
Start Het geschiktheidsonderzoek en de opleiding worden in overleg met de aanvrager ingepland.
Studie-investering Ongeveer 12 tot 15 uur per week zelfstudie en opbouw portfolio
Locatie Padualaan 97 Utrecht
Prijsinformatie Voor geschiktheidsonderzoeken die vanaf 2021 worden afgenomen: € 2330.

Opleidingsinhoud

Om zij-instromer te worden moet je eerst contact opnemen met een school die jou als zij-instromer wil hebben. Zij vragen je geschiktheidsonderzoek aan. Wanneer je daarvoor slaagt ga jij samen met de school en de HU in overleg over je studie- en begeleidingsplan. Daarna kan je beginnen.

Het zij-instroom in beroep opleidingspakket bestaat uit twee delen:

 1. Het verplichte basispakket
  Het basispakket bestaat uit een scholings- en begeleidingsovereenkomst, een startmodule, studiebegeleiding, veldexamens en het bekwaamheidsonderzoek.
 2. Het keuzepakket van modulen
  Het aanvullende en flexibele keuzepakket wordt samengesteld op basis van je eigen scholingsbehoeften en de mogelijkheden die de school heeft waar je komt te werken.

Je krijgt begeleiding van de HU pabo door een studiebegeleider. Deze begeleider richt zich op:

 • de monitoring van je studieplan en -voortgang;
 • de kwalitatieve controle op je aangeleverde bewijsvoeringen;
 • het informeren van de opleidingscoördinator bij problemen of oponthoud;
 • het bevorderen van de contacten tussen de HU pabo-vakdocenten en de HU pabo-opleidingscoördinator voor een soepele studievoortgang;
 • het verlenen van ondersteuning bij het aanvragen van de drie veldexamens en het bekwaamheidsonderzoek.

Tijdens je opleiding krijg je begeleiding op de school waar je gaat werken door een schoolopleider. Deze begeleiding richt zich op:

 • jou inwerken als nieuwe collega;
 • de ontwikkeling van je bekwaamheid als leerkracht;
 • het uitvoeren van groepsbezoeken;
 • advies bij het opstellen van de vakinhoudelijke en –didactische bewijsvoering;
 • het informeren van de schooldirectie over jouw ontwikkeling;
 • ondersteuning bij de inzet van werkactiviteiten;
 • het inhoudelijk beoordelen van je portfolio.

Op basis van het geschiktheidsonderzoek wordt er een scholings- en begeleidingsovereenkomst opgesteld; het tripartiete contract. Jij, de directeur van de school en de vertegenwoordiger van de opleiding HU pabo stellen hierin vast wie welke taken en verantwoordelijkheden op zich neemt rond jouw scholing. Dit document is ook van belang bij de aanvraag van de subsidie voor de school.

Elk half jaar wordt dit overleg herhaald, zodat eventuele bijstellingen kunnen worden vastgelegd.

De HU pabo stelt vast welke startbekwaamheden je moet bezitten als leerkracht primair onderwijs. En aan welke kaders de bewijsvoering van je vak- en vormingsgebieden moet voldoen. Deze bewijsvoering leg je vast in een digitaal portfolio. Vier veldexamens testen deze competenties in de praktijk.

Is je digitale portfolio compleet en heb je de vier veldexamens succesvol afgerond? Dan kun je het formele bekwaamheidsonderzoek aanvragen, waarmee je de opleiding afrondt.

Toelating

Je komt in aanmerking voor het geschiktheidsonderzoek wanneer je je hbo- of wo-opleiding hebt afgerond. Daarnaast toetsen we kandidaten op voldoende maatschappelijke en beroepsgerichte ervaring.

Docenten

Je krijgt les van masteropgeleide docenten met verschillende achtergronden, zoals vakspecialisten, didactisch specialisten en pedagogen. Zodat jij optimaal voorbereid wordt op de praktijk.

Na deze opleiding

Nadat je je bekwaamheidsonderzoek succesvol hebt afgerond, ontvang je het Getuigschrift Zij-instroom in het beroep Leraar Primair Onderwijs. Met dit getuigschrift kun je aan de slag als leraar in groep 1 t/m 8 van het reguliere basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, het speciaal voortgezet onderwijs en in het praktijkonderwijs. Ook kun je je inschrijven in het lerarenregister.

 • Lesgeven aan kinderen in het basisonderwijs
 • Lesgeven aan de onder- en bovenbouw van het basisonderwijs
 • Zorgen voor een goede sfeer in de klas
 • Kinderen de aandacht geven die ze individueel nodig hebben
 • Flexibel en creatief inspelen op de behoeften van kinderen én het onderwijs

Je kunt gaan werken in het reguliere basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, het speciaal voortgezet onderwijs of in het praktijkonderwijs.

Heb je managementambities? Na een paar jaar voor de klas kun je binnen de school solliciteren naar een managementfunctie zoals bouwcoördinator of (adjunct-)directeur. Ook kunt u zich specialiseren, bijvoorbeeld in het begeleiden van zorgleerlingen als intern begeleider of als ICT-coördinator.

Overige informatie

Het geschiktheidsonderzoek kost € 2330, de kosten voor de opleiding zijn variabel. Deze worden vastgelegd in de tripartiete overeenkomst tussen jou, de school en opleiding.

De opleiding, de begeleiding op de werkplek en het bekwaamheidsonderzoek kunnen worden bekostigd met subsidiegelden. Op de website van het Ministerie van OC&Wexterne link vind je meer informatie over deze subsidie.

Het geschiktheidsonderzoek is gebaseerd op het STOAS-assessmentinstrument (STOAS-Research) en is door de HU pabo doorontwikkeld. Het geschiktheidsonderzoek kost € 1850 en bestaat uit twee delen:

Deel A - Bestaande uit het thuiswerk

 • een oriëntatie op het beroep en werkveld (onder begeleiding)
 • een portfolio
 • voorbereiding op de praktijkopdracht
 • de persoonlijkheidsvragenlijst "Reflector Big Five" (wordt digitaal afgenomen)

Deel B - Bestaande uit de assessmentdag

 • het aangeboden portfolio wordt besproken
 • de praktijkopdracht (lesbezoek) wordt uitgevoerd en geëvalueerd
 • bespreken van de uitslag van de assessment
 • het adviesgesprek over geschiktheid

De opleiding bestaat uit een basispakket en wordt aangevuld met lesmodules die perfect passen bij jouw praktijk en scholingsbehoefte. Het basispakket bestaat uit een scholings- en begeleidingsovereenkomst, een startmodule, studiebegeleiding, veldexamens en het afsluitende bekwaamheidsonderzoek. Het aanvullende en flexibele keuzepakket wordt samengesteld op basis van je eigen scholingsbehoeften en de mogelijkheden die de school heeft waar je gaat werken.

Waarom zij-instromen bij de HU?

 • Combineer werk en opleiding

  De HU pabo heeft een flexibele leeromgeving die ervoor zorgt dat jij opleiding en werk goed met elkaar kunt combineren.

 • Ga snel aan de slag

  Met een persoonlijke aanpak ontwikkel jij je tot een leraar primair onderwijs die gewaardeerd wordt door de beroepspraktijk.

 • Formuleren van eigen leervragen

  De opleiding typeert zich omdat je eigen leervragen formuleert en daarop jouw studieroute afstemt.

Persoonlijk Contact

Zij-instroom Primair Onderwijs (PO)

Stuur een mail met je vragen naar zij-instroom PO en dan nemen we contact met je op.
Close-up van student met laptop

Interesse in de opleiding Zij-Instroom in het Beroep Leraar PO?