Werken met schooldata

In de mastermodule Werken met schooldata vormt het analyseren van kwantitatieve en/of kwalitatieve gegevens van jouw school het uitgangspunt. Je leert werken met gegevens die met betrouwbare en gevalideerde meetinstrumenten zijn verzameld.

Twee docenten bekijken de lesstof

De situatie op je eigen school wordt vergeleken met wetenschappelijke bevindingen en conclusies uit rapporten van de onderwijsinspectie. De gekozen vraagstukken kunnen betrekking hebben op gedrag, leren en/of begeleiden.

Handig om te weten

Startmoment Februari 2024
Lesdata

- Online: woensdag 14-2, 28-2, 6-3, 13-3, 23-3 fysiek in Utrecht (leerlab) 27-3-2024

- Online: donderdag 15-2, 29-2, 7-3, 14-3, 23-3 fysiek in Utrecht (leerlab) 28-3-2024

Studie-investering De totale studiebelasting is 280 uur
Kosten € 1380 (vrij van btw)
Locatie Padualaan 97 Utrecht , Online
Diploma Certificaat met de studie-investering (280 uur)

Opleidingsinhoud

Praktijkgericht onderzoek is niet meer weg te denken in het hbo. Voor het signaleren van en werken aan oplossingen voor praktijkproblemen, moet je je eigen schooldata doorgronden. Je wordt in deze module Werken met schooldata uit-gedaagd je professionele ontwikkeling en onderzoeksvaardigheden aan de hand je eigen schooldata in leerlingvolgsystemen uit te diepen. Zo kun jij een stevige impuls geven aan de ontwikkeling van je eigen onderwijspraktijk, hetzij op klasniveau, schoolniveau of bovenschoolsniveau.

De volgende programmaonderdelen komen aan bod:

 • wetenschapsfilosofie, empirische cyclus, onderzoeksstrategie en onderzoeksmethoden
 • betrouwbaarheid, validiteit en normering van in het onderwijs gebruikte toetsen
 • maatschappelijke discussie van toetsen
 • datastructuur in leerlingvolgsystemen
 • kengetallen beschrijvende statistiek en z-scores
 • Likert-schalen
 • gepaarde en ongepaarde t-toetsen, kruistabellen en regressie analyse

Deze cursus bevat een afwisseling van onderwijsvormen. Je kunt hierbij denken aan klassikale informatieoverdracht, werken in een blended leeromgeving en werkgroepen. Blended learning is een didactisch concept dat leren in de klas, op de werkplek, in leerteams, individueel en digitaal combineert. Zo kun jij onderwijs veel flexibeler volgen.

Data: week 6, 7, 8 of 9, 10, 11, 12, 13 en 14

Locatie Lesdag Tijden
Utrecht maandag 17.30-21.00 uur
Amsterdam dinsdag 17.00-20.30 uur
Rotterdam maandag, dinsdag en woensdag 18.00-21.30 uur
Den Haag maandag en dinsdag 18.00-21.30 uur

* bij voldoende aanmeldingen.

Informeer altijd eerst even op de lesplaats: 
utrecht.seminarium@hu.nlamsterdam.seminarium@hu.nlrotterdam.seminarium@hu.nldenhaag.seminarium@hu.nl.

 • Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken met en voor leerlingen, met aandacht voor leer- en leefomgeving, begeleiding van leerlingen, de leraar als persoon.
 • Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken in en voor de organisatie, met aandacht voor schoolontwikkeling, begeleiding van collega's, kenniscirculatie, de leraar als participant in de verandering.
 • Eindkwalificaties die betrekking hebben op het professioneel handelen en beroepsontwikkeling, met aandacht voor een onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling.

Deze mastermodule kun je niet alleen volgen op een van onze locaties, we bieden ook een incompany-variant van deze cursus aan. Dat betekent dat we bij jouw op school de cursus komen geven of op een andere locatie bij jou in de buurt.

Toelating

De mastermodule Werken met schooldata is bedoeld voor leraren in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Je kunt deze opleiding volgen als je een bachelordiploma hebt.

Docenten

De docenten hebben hun sporen verdiend in de onderwijspraktijk én een specialistische opleiding gevolgd op academisch niveau. Deze combinatie zorgt ervoor dat onze mastermodule optimaal aansluit op de praktijk van vandaag de dag.

Na deze opleiding

Na de mastermodule Werken met schooldata krijg je een certificaat van Hogeschool Utrecht.

 • Je kunt werken met en voor leerlingen, met aandacht voor leer- en leefomgeving en begeleiding.
 • Je kunt werken met aandacht voor schoolontwikkeling, begeleiding van collega's, kenniscirculatie, en je ziet jezelf als participant in de verandering.
 • Je hebt je een onderzoekende houding eigen gemaakt en je maatschappelijk besef en reflectie vergroot.

Heb je na deze module de smaak te pakken? Studeer dan verder voor je mastertitel, bijvoorbeeld met de Master Educational Needs in deeltijd. Deze opleiding is in nauwe samenwerking met de praktijk ontwikkeld.

Overige informatie

Je kunt de cursus afronden met een toets. Als je voor deze toets een voldoende beoordeling ontvangt van een examinator van de opleiding, ontvang je een certificaat met de studie-investering (280 uur). Als je de cursus volgt, zonder dat je deze met een (voldoende) toets afrondt, kun je een bewijs van deelname (120 uur) ontvangen.

De mastermodule Werken met schooldata kost € 1380, vrij van btw.

Jouw praktijk staat centraal in deze module. Je kunt eigen cases inbrengen en wat je leert meteen inzetten op je werk.

Deze module maakt deel uit van een volledige masteropleiding. Bachelor- en mastermodules kun je los volgen of zelf stapelen tot een degree-opleiding. In het laatste geval tellen de studiepunten van deze module mee voor het behalen van een officieel diploma.

Waarom Werken met schooldata bij de HU?

 • Volg een praktijkgerichte cursus

  Wij geven je handvatten en nieuwe ideeën die je de volgende dag meteen al in praktijk kan brengen.

 • Bij jou op locatie

  Onze incompany-opleidingen geven we bij jou op locatie of bij jou in de buurt. Vraag ons naar de mogelijkheden.

 • Krijg les van onderwijsexperts

  We hebben jarenlang kennis en ervaring opgedaan met vraagstukken op het gebied van leren, gedrag en begeleiden in het onderwijs.

Deze opleiding is gecertificeerd door:

De mastermodule Werken met schooldata is onderdeel van de door het NVAO geaccrediteerde Master Educational Needs.

Deze opleiding is ook onderdeel van:

Exterieur Padualaan 97, Utrecht Science Park

Interesse in de opleiding Werken met schooldata?