Wil jij je werk als tolk Nederlandse Gebarentaal graag uitbreiden naar het justitiële domein? Volg dan de opleiding voor Gerechtstolk. Na het volgen van de post-bachelorleergang Tolken voor doven en slechthorende mensen bij politie, justitie en IND mag je aan het werk als gerechtstolk in Nederland. Je leert de rechten kennen voor toegankelijkheid van het justitiële domein voor doven, anderstaligen en mensen met een beperking. Daarnaast doe je kennis op over het justitielexicon en leer je de basisbeginselen van het Nederlands strafrecht.

De lessen van deze post-bachelorleergang zijn op een interactieve en creatieve manier vormgegeven. Tevens bezoek je inspirerende en toepasselijke locaties zoals een (rechtzaak bij een) rechtbank, de Tweede Kamer en de IND.

Open avond 11 juni

Kom dinsdagavond 11 juni naar onze open avond in Utrecht. Je bent welkom tussen 18.00 en 21.00 uur.

Handig om te weten

Aanmelddeadline 2 weken voor startdata
Start September 2019
Studie-investering 8 uur per week (inclusief colleges)
Kosten € 2500 (vrij van btw)
Deelnemers Minimaal 10 deelnemers (geen maximum aantal deelnemers)
Locatie Padualaan 97 Utrecht
Diploma Certificaat met de studie-investering

Opleidingsinhoud

Tijdens de leergang is er veel aandacht voor het justitielexicon en zinconstructies, de rechten van doven en slecht-horenden binnen het justitiële domein, de basisbeginselen en terminologie van het Nederlandse strafrecht, ethiek en een professionele houding.

Tijdens iedere bijeenkomst wordt een thema behandeld. Tijdens de lessen is er voldoende ruimte om door middel van praktische oefeningen met de thema’s aan de slag te gaan.

De volgende thema’s zullen aan de orde komen:

 • terreinverkenning
 • strafrecht
 • personen- en familierecht
 • privaatrecht
 • vreemdelingenrecht

Deze post-bachelorleergang kent verschillende onderwijsvormen. Er wordt gewerkt met interactieve didactische werkvormen, een digitale lesomgeving en onderlinge samenwerking van de cursisten tussen de lessen door.

De gerechtstolk Nederlandse Gebarentaal heeft actuele kennis over wet- en regelgeving en heeft inzicht in de basisprincipes en terminologie die gebruikt worden binnen de rechtspraak. Dit omvat strafrecht, personen- en familierecht, privaatrecht en vreemdelingenrecht. De gerechtstolk Nederlandse Gebarentaal heeft kennis van de rechten voor toegankelijkheid van het justitiële domein voor dove mensen, anderstaligen en mensen met een beperking. De gerechtstolk Nederlandse Gebarentaal heeft vergevorderde tolkvaardigheden waardoor zij in staat is om te tolken binnen het gehele domein van de rechterlijke macht.

Toelating

Geïnteresseerden voor de opleiding tot Gerechtstolk NGT wordt gevraagd deel te nemen aan een toelatingsprocedure. Dit bestaat uit 2 onderdelen. Een deel hiervan is bindend en een deel is adviserend.

 • Afgeronde Bachelor opleiding tot tolk Nederlandse Gebarentaal.
 • Een minimum aantal jaar van vijf jaar werkzaam als tolk Nederlandse Gebarentaal.

Je neemt deel aan een taalassessment, genaamd NGT Functional Assessment (NFA). Het is een interview van 20 minuten. Aan de hand van het interview wordt bepaald wat het niveau is van je gebarentaalvaardigheid. Dit wordt uitgedrukt in A1, A2, B1, B2 of C: de niveau van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK). Om deel te kunnen nemen aan de opleiding tot Gerechtstolk Nederlandse Gebarentaal, moet je B2 of hoger hebben gehaald.

Bij aanmelding voor de opleiding krijg je toegang tot een online leeromgeving, Canvas. Hier vindt je een zelfassessment. Dit is een middel om voor jezelf vast te stellen of de opleiding bij je past. Wij gebruiken deze opdrachten ook om een gesprek met je aan te gaan om te kijken of je verwachtingen en vaardigheden passen bij de opleiding. Hieruit volgt een advies over het wel of niet volgen van de opleiding.

Het zelfassessment bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Het tolken naar gesproken Nederlands van een dove getuige of expert (te denken valt aan een arts, communicatiedeskundige, maatschappelijk werker, psycholoog).
 • Het tolken van een door een advocaat in het Nederlands gesproken tekst, die u meerdere keren tolkt.
 • Het invullen van een vragenlijst om zelf een inschatting te kunnen maken van je vaardigheden en verwachtingen voor de opleiding.

Na het inzien van je opdrachten door docenten van de opleiding tot Gerechtstolk Nederlandse Gebarentaal, volgt er een adviesgesprek met een van de docenten.

Docenten

Je krijgt les van ervaren docenten die actuele kennis overdragen. Daarnaast krijg je zowel live als online gastlessen van professionals binnen het justitiële domein.


Na deze opleiding

Tijdens de leergang leer je om op een ethische, professionele en zelfverzekerde wijze je werk als gerechtstolk uit te oefenen.

Overige informatie

De post-bachelorleergang Tolken voor dove en slechthorende mensen bij Politie, Justitie en IND kost € 2500 vrij van btw. Voor de lesmateriaal moet je rekening houden met € 150.

Van deelnemers wordt verwacht dat zij een eigen laptop en camera meenemen naar de bijeenkomsten.

Waarom Tolken voor Dove en slechthorende mensen bij Politie, Justitie en IND bij de HU?

 • Internationaal perspectief op tolken

  Internationaal perspectief op tolken binnen justitie is onderdeel van het curriculum.

 • Veilige leeromgeving

  Je ontwikkelt je vaardigheden in een veilige leeromgeving.

 • Verbeter je vaardigheden

  Scherp je vaardigheden aan op het gebied van het justitiële domein en de Nederlandse Gebarentaal.

Padualaan 97, Utrecht Science Park

Interesse in de opleiding Tolken voor Dove en slechthorende mensen bij Politie, Justitie en IND?