Coördinator onderzoekend en ontwerpend leren

Hoe weet je of het gaat vriezen? Hoe werkt een streepjescode? Kinderen stellen vragen en dat is belangrijk voor hun ontwikkeling. Zulke vragen kun je inpassen in de kerndoelen PO. In deze cursus leer je hoe je dit kunt aanpakken.

Cursus Coördinator onderzoekend en ontwerpend leren: voorbeeld van een lessituatie met studenten

Als Coördinator onderzoekend en ontwerpend leren gaat het erom een nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding bij leerlingen te stimuleren. Dat is een (vak)overstijgende benadering, die onderdeel uitmaakt van de kerndoelen voor natuur en techniek, maar daar niet exclusief voor is. Het kan bijvoorbeeld ook heel goed ingezet worden bij aardrijkskunde, geschiedenis, cultuureducatie en taal en rekenen.

Handig om te weten

Start September 2020
Lesdata Op woensdag van 16.00 tot 19.00 uur. Data 2020: 9 en 30 september, 4 en 18 november, 9 december. Data 2021: 20 januari, 10 februari, 10 maart, 7 april, 12 mei, 2 en 23 juni, 8 en 22 september, 6 oktober en 3 november.
Studie-investering 7,5 uur per week (zelfstudie, opdrachten in eigen praktijk en colleges)
Kosten € 2450 (vrij van btw)
Deelnemers 15 - 25
Locatie Padualaan 97 Utrecht
Diploma Diploma met de studie-investering

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.

Opleidingsinhoud

De cursus Coördinator onderzoekend en ontwerpend leren baseert zich op de uitgangspunten voor het ontwikkelen van een onderzoekende houding en "voorbeeldig leren".

Een onderzoekende houding sluit aan bij de menselijke eigenschap om dingen te willen weten, kritisch te zijn, te begrijpen, te innoveren en te delen. De opleiding richt zich daarom op het vakoverstijgend toepassen van onderzoekend en ontwerpend leren. Hiermee spreken we 21e-eeuw-vaardigheden aan, zoals creatief en kritisch denken, ondernemen en samenwerken, informatievaardigheden gebruiken, modelleren, reflecteren, schematiseren, omgaan met ICT en hogere-orde-denken.

We leiden dus niet op voor een apart vak, maar voor een vakoverstijgende benadering. Dit maakt deel uit van de kerndoelen voor natuur en techniek, maar kan ook heel goed gebruikt worden bij aardrijkskunde, geschiedenis, cultuureducatie, burgerschap, sociale vaardigheden, taal en rekenen.

"Voorbeeldig leren"

Het organiseren van leren is een situationele en actiegerichte activiteit, die het beste aangeleerd kan worden met behulp van de methodiek van "voorbeeldig leren". Leren van voorbeelden is een vorm van situationeel leren: leren door het gedrag van anderen (en het resultaat ervan) te observeren en eventueel te imiteren.

Leren met voorbeelden wijst leerlingen de snelste weg om te bepalen wat je wel en niet moet doen, of wat een effectieve aanpak is. Deze kennis kunnen ze vervolgens inzetten als ze zelf met een taak aan de slag gaan. Met voorbeelden leer je meer in minder tijd en met minder moeite.

Samen met de cursisten ontwikkelen we in de cursus Coördinator onderzoekend en ontwerpend leren voorbeelden om in de schoolpraktijk te kunnen inzetten: de "toolbox voor W&T".

Onderwerpen in de cursus

Vakdidactiek van het onderzoekend leren:

 • Verwonderervaringen
 • Kerndoelen
 • Leerdomeinen W&T
 • Basisbegrippen W&T
 • Psychologie van het onderzoekend leren
 • Onderzoekend leren herkennen bij leerlingen

Vakdidactiek van het ontwerpend leren:

 • Interactievaardigheden
 • Voorbeelden van ontwerp-lessen
 • Leren door probleem-oplossen en probleem-creëren

En verder:

 • Lessen en lessenseries ontwerpen
 • Bestaande lesmethoden inzetten voor W&T
 • Het aanbod W&T in de klas door het inrichten van materialen
 • Het aanbod W&T in de school door het inrichten van materialen
 • Het aanbod van W&T op de speelplaats/tuin rond de school
 • De veranderkundige aspecten van W&T als school-topic
 • Collega's inspireren en begeleiden
 • Omgaan met weerstand van collega’s bij het implementeren van W&T
 • Ouders activeren als ondersteuning van W&T-activiteiten
 • Toolbox W&T opbouwen met ouders en collega's

De cursus bestaat uit 16 bijeenkomsten van drie uur, twee uur individuele begeleiding en 300 uur zelfstudie en werkzaamheden in de schoolpraktijk.

 • Je kunt onderzoekend en ontwerpend leren vormgeven als uitdagend onderwijs in de basisschool.
 • Je bent in staat om het verwerven van de vakoverstijgende vaardigheden van leerlingen op school vorm te geven.
 • Je kunt collega’s ondersteunen bij het toepassen van de principes van onderzoekend en ontwerpend leren in andere vakken van de basisschool.
 • Je bouwt een toolbox met voorbeelden die je kunt inzetten in je eigen klas, maar ook kunt gebruiken om collega’s enthousiast te maken.

Toelating

 • Je bent een afgeronde hbo-bacheloropleiding voor het primair onderwijs (pabo).
 • Je hebt minimaal één jaar ervaring als leraar in het primair onderwijs.


Docenten

De cursus wordt verzorgd door de vakdocenten van de wereldvakken van het Theo Thijssen Instituut.


Na deze opleiding

Na deze cursus ben je specialist op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren in het primair onderwijs.


Overige informatie

De post-bachelorcursus Coördinator onderzoekend en ontwerpend leren kost € 2450, vrij van btw. Dit is exclusief boeken en materialen. Het bedrag kan in twee termijn betaald worden.

De opleiding kan ook als incompany traject voor schoolteams afgenomen worden. Wil je meer informatie over deze mogelijkheid dan kun je contact opnemen met dhr. Rob Gertsen.

Waarom Coördinator onderzoekend en ontwerpend leren bij de HU?

 • Leerlingen uitdagen te onderzoeken

  De cursus Coördinator onderzoekend en ontwerpend leren leert jou leerlingen in het primair onderwijs te enthousiasmeren voor onderzoek en innovatie.

 • Volg praktijkgericht onderwijs

  Jouw ervaringen zijn input voor de lessen die je volgt. Wat je leert, pas je meteen toe in je werk.

 • Leer van de experts

  Een opleiding aan de HU betekent docenten met kwaliteit en een sterke aansluiting met de praktijk.

Direct contact

Rob Gertsen, docent Theo Thijssen instituut | Hogeschool Utrecht

Rob Gertsen

Docent

Certificering Coördinator onderzoekend en ontwerpend leren

Deze opleiding is gecertificeerd door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) en Register Leraar.

Close-up van student met laptop

Interesse in de opleiding Coördinator onderzoekend en ontwerpend leren?