Schoolwide Positive Behavior Support (PBS)

Schoolwide Positive Behavior Support (SWPBS, kortweg: PBS) is een schoolbrede aanpak gericht op het bevorderen van positief gedrag binnen school. Met dit model kunnen scholen een positieve, sociale omgeving creëren die het leren stimuleert en gedragsproblemen voorkomt of doet afnemen.

Twee jongens in een basisschoolklas

PBS biedt een inhoudelijk raamwerk waarin programma’s geïntegreerd en op elkaar afgestemd kunnen worden. De nadruk ligt op aandacht en goed onderwijs voor alle leerlingen. Niet alleen leerlingen met gedragsproblemen vinden hier ondersteunende structuur, ook hun klasgenoten krijgen begeleiding die op hen is afgestemd. Dit maakt PBS aantrekkelijk en geschikt voor iedere school in het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Handig om te weten

Start Cursus is nog in ontwikkeling en gaat naar verwachting van start in studiejaar 2022-2023. Zodra er meer informatie is, maken we dit kenbaar via deze website.
Lesdata Cursus is nog in ontwikkeling en gaat naar verwachting van start in studiejaar 2022-2023. Zodra er meer informatie is, maken we dit kenbaar via deze website.
Studie-investering Ongeveer 40-60 uur
Deelnemers In overleg
Locatie Incompany
Diploma Bewijs van deelname met de studie-investering (28 tot 56 uur)
Prijsinformatie Kosten op maat

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.

Opleidingsinhoud

Het Schoolwide Positive Behavior Support (PBS) is een schoolbrede aanpak die werkt vanuit gedeelde waarden. Daarom wordt ieder traject in overleg met de school op maat gemaakt. Het doel is om zo samen een veilige en positieve leeromgeving te creëren voor alle leerlingen en schoolmedewerkers.

Schoolwide Positive Behavior Support heeft 5 kernelementen:

 • Schoolbrede aanpak op basis van gedeelde waarden
  Gedrag is niet waardevrij. Daarom start ieder PBS-traject met het gezamenlijk formuleren van de waarden van de school. Vaak is dat veiligheid, verantwoordelijkheid en respect. De gedeelde waarden zijn leidend voor de invulling van diverse onderdelen van PBS.
 • Accent op preventie
  Schoolteams steken doorgaans veel energie en tijd in enkele leerlingen die voor zo’n tachtig procent van alle probleemsituaties zorgen. PBS legt de nadruk op het organiseren van preventieve activiteiten met als doel probleemgedrag te voorkomen.
 • Positieve en duidelijke benadering
  Binnen PBS is veel aandacht voor positief gedrag. Vanuit de gedeelde waarden worden gedragsverwachtingen geformuleerd, die duidelijk aangeven welk gedrag van de leerling wordt verwacht. Alle medewerkers leren het gewenste gedrag te bekrachtigen.
 • Effectief werken met data
  Onderwijsprofessionals nemen dagelijks vele beslissingen over leerlingen. Als het gaat om leerlingen met probleemgedrag en incidenten, spelen emoties vaak een rol bij de besluitvorming. PBS stimuleert besluiten en beleid te formuleren die zijn gebaseerd op objectieve feiten en cijfers in plaats van emoties.
 • Samenwerking
  Binnen een schoolomgeving ontmoeten diverse partijen elkaar in wisselende samenstellingen. PBS streeft naar samenwerking met ouders en de hulpverlening, zodat iedere leerling verzekerd is van de juiste ondersteuning.

Het aantal contacturen wordt in overleg met de school bepaald, en zijn meestal verdeeld over:

 • Intake met de directie van de school.
 • Oriëntatiebijeenkomst over de inhoud en werkwijze van PBS.
 • Scholingsdagen voor het team (4 tot 6 dagdelen per jaar).
 • Scholing en begeleiding van en overleg met het PBS-team (in overleg).

Houd daarnaast rekening met een aantal uur zelfstudie voor het bestuderen van literatuur en de digitale leeromgeving.

Het traject Schoolwide Positive Behavior Support (PBS) wordt blended gegeven. Blended learning is een didactisch concept dat leren in de klas, op de werkplek, in leerteams, individueel en digitaal combineert. De digitale leeromgeving is daarbij de organisator van het leerproces, waar het traditioneel gezien om de klassikale lessen zou draaien. Deelnemers kunnen zo veel flexibeler onderwijs volgen.

PBS ziet drie preventieniveaus waarop structureel aan positief gedrag wordt gewerkt: alle leerlingen in de klas, leerlingen die het risico lopen om ernstig probleemgedrag te ontwikkelen en individuele leerlingen die veel ongewenst gedrag laten zien. In de intakefase wordt vastgesteld op welke van de drie preventieniveaus de scholing en dus de leerdoelen zich zullen richten. Het schoolontwikkelingstraject kent geen beoordelingsmethode.

Toelating

Het scholingstraject in Schoolwide Positive Behavior Support (PBS) is bedoeld voor schoolteams in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Docenten

De docenten van het Seminarium voor Orthopedagogiek combineren specialistische theoretische kennis met praktische werkervaring. Hierdoor sluit de cursus goed aan op de dagelijkse praktijk van de deelnemers. De kennis die ze aanreiken is actueel, state-of-the-art en evidence-based.

Janneke Eustacia

Docent

John Ritzen

Docent

Carla van Deelen

Docent

Anja Liberton

Docent

Cor Hulsbus

Docent

Marjan Plaizier

Docent

Kees van Overveld, docent

Dr. Kees van Overveld

Hogeschooldocent

Dr. Kees van Overveld is gepromoveerd gedragsspecialist en werkt ruim 30 jaar in het onderwijs. Hij heeft ervaring als leraar, interne begeleider, hogeschool(hoofd)docent, onderzoeker en onderwijsbegeleider.

Kees is gespecialiseerd in het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen. Je kunt hem tegenkomen in alle reguliere gedragsmodules van de opleiding, inclusief de module over sociale veiligheid en autisme.

 

Kees is in 2008 gepromoveerd aan de UU met als onderwerp agressie bij jongens. Hij is auteur van vele artikelen en boeken (waaronder Groepsplan Gedrag; SEL).

 

Meer over de publicaties van Kees vind je op zijn website: www.keesvanoverveld.nl.

Na deze opleiding

Deelnemers aan dit schoolontwikkelingstraject breiden hun competenties uit als docent, coach, IB’er, RT’er of studie(loopbaan)begeleider, decaan of mentor.

Overige informatie

De kosten voor het PBS-traject zijn afhankelijk van een aantal factoren. Nadat je school is aangemeld, ontvang je een offerte met een specificatie van de kosten.

Waarom Schoolwide Positive Behavior Support (PBS) bij de HU?

 • Erkend door de Gezonde School

  PBS is als 'goed onderbouwd' erkend door de landelijke erkenningscommissie effectieve jeugdinterventies en opgenomen in het loket van de Gezonde School.

 • Leer van de onderwijsexperts

  Een opleiding van het Seminarium voor Orthopedagogiek van de HU betekent docenten met kwaliteit en een sterke aansluiting met de praktijk.

 • Kies een praktijkgerichte opleiding

  De inzichten en kennis die je tijdens dit traject opdoet, kun je meteen in je werk gebruiken.

Direct contact

Ria Goedhart, docent

Ria Goedhart MEd

Hogeschooldocent
Ingang Padualaan 97, Utrecht Science Park

Interesse in de opleiding Schoolwide Positive Behavior Support (PBS)?