Rekenwiskunde

De mastermodule Rekenwiskunde geeft inzicht in de ontwikkeling van gecijferdheid van leerlingen en in de wijze waarop het onderwijs daarop afgestemd kan worden in de diverse onderwijsvormen. Bij dit onderwerp ligt de nadruk op het onderwijsaanbod binnen de groep, waarbij rekenprocessen voor kinderen die zich niet vanzelfsprekend ontwikkelen een rol spelen.

Leraar legt rekenprobleem uit aan leerling

Behalve aandacht voor differentiatie komen de lesopzet, middelen, activiteiten en instructie ter sprake. Differentiatiemodellen binnen het realistisch rekenen worden bestudeerd en er is aandacht voor het diagnosticerend onderwijzen  bij individuele kinderen binnen de groep. De student denkt proactief mee over een uitdagend rekenwiskundig leerlandschap.

Handig om te weten

Start Variabel (afhankelijk van lesplaats)
Lesdata

- Online: maandag 8 mei, 22 mei en 5 juni (2023) van 19.30u tot 20.30u of donderdag 11 mei, 25 mei en 8 juni (2023) van 19.30u tot 20.30u

- Utrecht (dag): donderdag 11 mei en 25 mei (2023) van 09.00u tot 16.00u

- Utrecht (avond): dinsdag 9 mei, 23 mei, 30 mei en 6 juni (2023) van 17.30u tot 21.00u

- Rotterdam (avond): woensdag 10 mei, 24 mei, 31 mei en 7 juni (2023) van 17.30u tot 21.00u

- Den Haag (avond): woensdag 10 mei, 24 mei, 31 mei en 7 juni (2023) van 17.30u tot 21.00u

- Amsterdam (avond): donderdag 11 mei, 25 mei, 1 juni en 8 juni (2023) van 17.30u tot 21.00u

Studie-investering De totale studiebelasting is 140 uur
Kosten € 690 (vrij van btw)
Locatie Jan Tooropstraat 136 Amsterdam , Posthumalaan 90 Rotterdam , Padualaan 97 Utrecht , Online
Diploma Certificaat met de studie-investering (140 uur)

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Meer weten?

De belangrijkste informatie op een rij.

Opleidingsinhoud

Het doel van rekenwiskunde onderwijs is functionele gecijferdheid, afgestemd op de mogelijkheden van iedere individuele leerling. Hierbij gaat het om adequaat handelen in functionele, dagelijkse situaties (Van Groenestijn, Borghouts & Janssen, 2011). De ontwikkeling van gecijferdheid begint al op heel jonge leeftijd, voordat de leerling de basisschool bezoekt. Deze ontwikkeling gaat voort tot in de volwassenheid en zal zich ‘specialiseren’, afhankelijk van de sociale context of het beroep waarin de volwassenen functioneert. De mate van getalbegrip en het werkgeheugen blijken belangrijk te zijn voor de rekenontwikkeling en een grote mate van voorspelbaarheid voor latere rekenproblemen te zijn.

Vanuit het Referentiekader taal en rekenen (Ministerie van OCW, 2009) is vastgelegd dat leerlingen aan het eind van de basisschool niveau 1F, het fundamentele niveau, beheersen. Vanaf schooljaar 2020/2021 gaat de Inspectie haar oordeel over de basisvaardigheden baseren op de referentieniveaus voor taal en rekenen. Zoveel mogelijk leerlingen moeten les krijgen op niveau 1S. De scholen voor VO en MBO dienen ervoor te zorgen dat de leerlingen de niveaus 2F en 3F behalen. De rekenvaardigheden, zoals aangeleerd in het basisonderwijs, dienen verder ontwikkeld, onderhouden en verdiept te worden. Om dit te kunnen realiseren is passend onderwijs noodzakelijk. Dit houdt in dat de leerkracht in staat is om af te stemmen op de rekenwiskundige ontwikkeling van leerlingen. De leerkracht moet beschikken over specifieke kennis en vaardigheden.

In deze Mastermodule ontwikkel je:

 • een beredeneerde visie op rekenwiskunde onderwijs;
 • kennis van leerinhouden binnen dit gebied;
 • kennis over de rekenontwikkeling van leerlingen;
 • inzichten op hoe de instructie daarop afgestemd kan worden;
 • competenties om het onderwijsaanbod binnen de groep vorm te geven;
 • diagnosticerend onderwijs mogelijk te maken.

Deze cursus bevat een afwisseling van onderwijsvormen. Je kunt hierbij denken aan klassikale informatieoverdracht, werken in een blended leeromgeving en werkgroepen. Blended learning is een didactisch concept dat leren in de klas, op de werkplek, in leerteams, individueel en digitaal combineert. Zo kun jij onderwijs veel flexibeler volgen.

Data: week 20, 21, 22 en 23

Locatie Lesdag Tijden
Utrecht maandag 17.30-21.00 uur
Amsterdam dinsdag 17.00-20.30 uur
Rotterdam maandag 18.00-21.30 uur
Den Haag dinsdag 18.00-21.30 uur

* bij voldoende aanmeldingen.

Informeer altijd eerst even op de lesplaats: utrecht.seminarium@hu.nlamsterdam.seminarium@hu.nlrotterdam.seminarium@hu.nldenhaag.seminarium@hu.nl.

 • Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken met en voor leerlingen, met aandacht voor leer- en leefomgeving, begeleiding van leerlingen, de leraar als persoon.
 • Eindkwalificaties die betrekking hebben op het werken in en voor de organisatie, met aandacht voor schoolontwikkeling, begeleiding van collega's, kenniscirculatie, de leraar als participant in de verandering.
 • Eindkwalificaties die betrekking hebben op het professioneel handelen en beroepsontwikkeling, met aandacht voor een onderzoekende houding, maatschappelijk besef, reflectie en ontwikkeling.

Deze mastermodule kun je niet alleen volgen op een van onze locaties, we bieden ook een incompany-variant van deze cursus aan. Dat betekent dat we bij jouw op school de cursus komen geven of op een andere locatie bij jou in de buurt.

Toelating

De mastermodule Rekenwiskunde is bedoeld voor leraren in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Je kunt deze opleiding volgen als je een bachelordiploma hebt.

Docenten

De docenten hebben hun sporen verdiend in de onderwijspraktijk én een specialistische opleiding gevolgd op academisch niveau. Deze combinatie zorgt ervoor dat onze mastermodule optimaal aansluit op de praktijk van vandaag de dag.

Na deze opleiding

Na de mastermodule Rekenwiskunde krijg je een certificaat van Hogeschool Utrecht.

 • Je kunt werken met en voor leerlingen, met aandacht voor leer- en leefomgeving en begeleiding.
 • Je kunt werken met aandacht voor schoolontwikkeling, begeleiding van collega's, kenniscirculatie, en je ziet jezelf als participant in de verandering.
 • Je hebt je een onderzoekende houding eigen gemaakt en je maatschappelijk besef en reflectie vergroot.

Heb je na deze module de smaak te pakken? Studeer dan verder voor je mastertitel, bijvoorbeeld met de Master Educational Needs in deeltijd. Deze opleiding is in nauwe samenwerking met de praktijk ontwikkeld.

Overige informatie

Je kunt de cursus afronden met een toets. Als je voor deze toets een voldoende beoordeling ontvangt van een examinator van de opleiding, ontvang je een certificaat met de studie-investering (140 uur). Als je de cursus volgt, zonder dat je deze met een (voldoende) toets afrondt, kun je een bewijs van deelname (60 uur) ontvangen.

De mastermodule Rekenwiskunde kost € 690, vrij van btw.

Jouw praktijk staat centraal in deze module. Je kunt eigen cases inbrengen en wat je leert meteen inzetten op je werk.

Deze module maakt deel uit van een volledige masteropleiding. Bachelor- en mastermodules kun je los volgen of zelf stapelen tot een degree-opleiding. In het laatste geval tellen de studiepunten van deze module mee voor het behalen van een officieel diploma.

Waarom Rekenwiskunde bij de HU?

 • Krijg les van onderwijsexperts

  We hebben jarenlang kennis en ervaring opgedaan met vraagstukken op het gebied van leren, gedrag en begeleiden in het onderwijs.

 • Volg een praktijkgerichte cursus

  Wij geven je handvatten en nieuwe ideeën die je de volgende dag meteen al in praktijk kan brengen.

 • Bij jou op locatie

  Onze incompany-opleidingen geven we bij jou op locatie of bij jou in de buurt. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Deze opleiding is gecertificeerd door:

De mastermodule Rekenwiskunde is onderdeel van de door het NVAO geaccrediteerde Master Educational Needs.

Deze opleiding is ook onderdeel van:

Interieur HU Bibliotheek, Padualaan 99

Interesse in de opleiding Rekenwiskunde?