Rekendocent in vo en mbo

Goed rekenonderwijs vraagt om goede rekendocenten. Wil jij je ontpoppen tot zo'n docent die les kan geven in het voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs? Kies dan voor de incompany-opleiding Rekendocent in vo en mbo.

Voorbeeld van een lesomgeving met docent en studenten

Dit traject op hbo-bachelorniveau sluit aan bij het bekwaamheidsprofiel en de bouwstenen van het "Raamwerk scholing en nascholing rekendocent vo/mbo". Leraren die dit traject met succes afronden tonen aan te voldoen aan het bekwaamheidsprofiel van het raamwerk. Zij zijn bekwaam om rekenlessen te kunnen geven op alle niveaus in vo en mbo.

Aanmelden

Zin om te beginnen met deze opleiding?

Handig om te weten

Start In overleg
Lesdata In overleg
Studie-investering Studiebelasting van 140 uur per module
Kosten € 3840 (vrij van btw)
Deelnemers 12 - 25
Locatie Incompany
Diploma Certificaat met de studie-investering (140 uur)

Opleidingsinhoud

Het traject van Rekendocent in vo en mbo bestaat uit zes modules. In elke module kom je in aanraking met (vak-) didactiek en praktijkthema's. Na de opleiding ben jij bekwaam om rekenlessen te geven op alle niveaus in vo en mbo.

Tijdens dit hele traject leer je in leerteams. Contactbijeenkomsten en leerteambijeenkomsten wisselen elkaar af. Het traject wordt afgerond met een individueel assessment (portfolio, presentatie en criteriumgericht interview) met een opleidings- en veldassessor.

In deze module maken we gebruik van blended learning. Er is dus ook een online leeromgeving met instructiefilmpjes, weblectures, sessies met opdrachten, lees- en kijkopdrachten, de mogelijkheid tot feedback, een forum en contact met de docent.

 • Eigen werksituatie: gecijferdheid, rekendomeinen, analyse oplossingsprocedures, rekengesprek, referentiekader en -niveaus, wettelijke eisen, rekenen in de beroepscontext, rekenbeleid
 • Didactiek van domein meten (metriek stelsel, kommagetallen): leerlijn meten, hoofdlijnen in de ontwikkeling van rekenen, kennis van handelingsniveaus, werken met handelingsniveaus en niveaus meten in video's
 • Verhoudingen, verhoudingentaal en breuken: conceptontwikkeling breuken, fasen in de ontwikkeling van rekenen, rekentaal, de vakken in (beroeps-) contexten, zwakke rekenaars
 • Verhoudingen, procenten en samenhang: breuken, procenten, kommagetallen, probleemoplossend werken en samenwerkend leren, differentiatie
 • Meten en meetkunde: samenwerkend leren, verkennen van rekenmethodes, werken met ICT
 • Verbanden en rekentaal: taal binnen rekenen, taal en beeld in contexten, verbanden, lezen en begrijpen van tabellen en grafieken, toetsen van en evalueren met leerlingen, reflecteren op eigen ontwikkeling.

Het traject bestaat uit zes modules. De studie-investering van 140 uur per module is als volgt verdeeld:

 • 6 uur vakdidactiek
 • 4 uur leerteams
 • 10 uur onderzoek
 • 20 uur literatuurstudie
 • 10 uur instructievideo's en presentaties bestuderen
 • 10 uur rekenen in de beroepscontext
 • 50 uur verwerken van opdrachten in de eigen lespraktijk
 • 20 uur verslaglegging in portfolio en reflectie
 • 10 uur eigen rekenvaardigheid

We bieden deze opleiding incompany aan. Dat wil niet alleen zeggen dat de docenten bij jouw organisatie les komen geven, maar ook dat de opleidingsinhoud aansluit op de behoeften van jouw organisatie. Lesdata, duur en prijs stellen we vast in overleg.

Toelating

Om mee te doen aan de bachelormodule Rekendocent in Vo en Mbo moet je voldoen aan twee eisen:

 • Je werkt als leraar in het vo of mbo.
 • Je hebt rekenniveau 3F.


Docenten

Tijdens de cursus Rekendocent in vo en mbo krijg je les van docenten die gespecialiseerd zijn in rekenonderwijs in het vo en mbo. Zo weet jij zeker dat wat je leert aansluit op de praktijk.


Na deze opleiding

Als je dit project met succes hebt afgerond, krijg je een certificaat en toon je aan dat je voldoet aan het bekwaamheidsprofiel van het raamwerk. Jij bent dan bekwaam om rekenlessen te geven op alle niveaus in vo en mbo.

Zij zijn bekwaam om rekenlessen te kunnen geven op alle niveaus in vo en mbo. Dit is momenteel een vereiste in het voorgezet onderwijs.

De opgedane kennis en vaardigheden zijn direct toepasbaar in uw lespraktijk.


Overige informatie

De bachelormodule Rekendocent in Vo en Mbo heeft als richtprijs € 3840, vrij van btw. Maar omdat het een incompany-opleiding is, kijken we altijd in overleg naar de behoeften. Op basis daarvan stelen we een offerte op.

Waarom Rekendocent in vo en mbo bij de HU?

 • Een gewaardeerde opleiding

  De module maakt deel uit van een NVAO-geaccrediteerde bacheloropleiding en de nascholing is opgenomen in het lerarenregister.

 • Volg praktijkgericht onderwijs

  Jouw ervaringen zijn input voor de lessen die je volgt. Wat je leert, pas je meteen toe in je werk.

 • Krijg begeleiding die werkt

  Jouw groei als student staat voorop, daarom steekt de HU veel tijd en energie in begeleiding en advies.

Deze opleiding is gecertificeerd door:

Leslocatie van Hogeschool Utrecht Padualaan 97

Interesse in de opleiding Rekendocent in vo en mbo?