Toelating

De MEPO is voor groepsleerkrachten met een Pabo-diploma en al de nodige ervaring en praktijkkennis. Ben jij zo'n leerkracht? Dan kun je starten met de MEPO.

Je wilt stevig verder groeien in kennis en bekwaamheden voor goed onderwijs, in het omgaan met nieuwe ontwikkelingen en in het overleggen en samenwerken met collega's, ouders en anderen.

Het is wenselijk om voorafgaand aan de aanmelding te overleggen en af te stemmen met de schoolleider of locatieleider over de mogelijkheden en condities voor deelname aan deze masteropleiding.

Aanmelden gebeurt in drie stappen: aanmelding bij www.studielink.nl, schrijven van een motivatiebrief (te sturen aan yvette.sol@hu.nl) en het invullen van een korte intake-vragenlijst.

Je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. Daarin bespreken we jouw wensen en verwachtingen en de bedoeling en het programma van de MEPO. We gaan samen na of deze master voor jou een goede keuze is.

Interesse in de Master Expertleerkracht Primair Onderwijs (MEPO)?

Vragen over de opleiding?